Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Tarotleken består av 78 kort och är indelad i stora och lilla arkana. Oavsett vilken tolkning av tarotkorten som du kommer att läsa, kommer du att hitta en någorlunda annan tolkning. Dessutom betyder ett tarotkort många saker. Därför bör du kanske se varje tolkning som lika bra, och som olika sätt att se på saken.

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora ArkanaLilla Arakana

Korten i lilla arkana anses symbolisera vardagshändelser. Lilla arkana är indelad i fyra sviter. Varje svit förknippas med ett element och talen 1(Ess) till 10 tolkas i enlighet med numerologin. De klädda korten anses stå för människor i vår omgivning, men även för egenskaper hos oss själva eller andra. De klädda korten kan också representera situationer. De klädda korten kan därför ställa till stora problem för nybörjaren.

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.

 

Bägarsviten

Bägare

Vatten

Relationer

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Stavsviten

Stavar

Eld

Fysisk

energi

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Svärdsviten

Svärd

Luft

Intelligens

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Bägarsvitens saga

Historien om Kung och Drottning Bägare.

Numerologin i Tarot

Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Lilla Arkana.

Resor i tarotkort

Kort som kan symbolisera resor.

Dåliga Tarotkort

En översikt.

Signifikator i tarot

Oftast är det svårt att veta vem är vem i tarot. Läs lite om detta här.

Kombinationer

Lär dig kombinera tarotkort - Tolka två tarotkort tillsammans och bli skickligare på att tolka tarotkort.

Några tarotkortkombinationer - Några tarotkombinationer som vi har