II. Överprästinnan, The High Priestess

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Överprästinnan - The High Priestess

Överprästinnan står för kunskap, visdom, intuition, det som inte kan ses utan endast anas, det dolda.

Överprästinnan står även för passivitet, djup förståelse, observation samt vilja att veta om hur allt hänger ihop.

Överprästinnan står för dualitet, det goda och det onda, det det som kan observeras och det som kan anas. Viss kunskap är subtil. Att läsa mellan raderna är viktigt.

Allmän betydelse - Överprästinnan symboliserar mysterier och visdom. Hon har hemligheter såväl som kunskap och hon representerar en framtid som ännu inte har avslöjats. Överprästinnan är däremot mottaglig och receptiv. Dina hemligheter blir avslöjade.

Jobb - Jobbet skapar möjligheter för inlärning, förståelse och inre utveckling. Överprästinnan kan både symbolisera intuition och vetenskap.Kärlek - Platoniska relationer, kyskhet, emotionell kyla. Som man blir du gärna fascinerad av en mystisk kvinna.

Ekonomi - Använd din intuition och hitta de svar som du behöver inom dig själv.

Personlighet - Personer som symboliseras av Överprästinnan är bra på att se bakom ytan och läsa mellan raderna. I en läggningar kommer Överprästinnan oftast att symbolisera den person som tolkar korten. Men för att man ska kunna ha den här förmågan behöver man kunskap, visdom, intuition, mottaglighet. Känslorna får inte komma i vägen. Den negativa sidan av Överprästinnan är att använda kunskap för att skada och använda sig av olika tekniker för att påverka andra på subtila sätt men för onda ändamål.

Astrologisk korrespondens: Månen

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana