Narrens resa

Astro / Tarotkorten / Narrens resa

Narrens ResaPersoner som har börjat lära sig tarot, kan ibland ha det svårt att förstå att Tarot, i stort sett utgör en sammanhängande historia eller berättelse. Detta gäller både Stora Arkana och de övriga sviterna som vi går genom i numerologi avsnittet.

Här kommer Stora Arkanas historia att målas upp. Stora Arkana är berättelsens om Narrens Resa. Historien är ganska lång, men om du som läser det här tar papper och penna och skriver nyckelorden för varje kort, kommer att ha stor nytta av den här berättelsen. Du kommer aldrig att tveka över betydelsen av ett stora arkanas kort igen!

 

 

Narrens Resa är i det här fallet en berättelse om barnets psykologiska utveckling. Varje gång vi börjar med något nytt i livet eller sätter upp mål, finns en oviss framtid som ligger framför oss. Detsamma gäller Narren. I början av sin resa vet han inte om hans dröm eller mål kommer att uppfyllas. Många skulle tro att han inte har ett mål, men det har han - det är att uppnå mognad och visdom. Den här slutdestinationen symboliseras av Världen, Stora Arkanas sista kort.

Därför kan den här berättelsen tillämpas på många situationer i livet. När Narren börjar sin resa, eller när vi startar en ny fas i livet, vet vi aldrig vart vi kommer fram till. Ändå finns det enligt Stora Arkana 21 möjligheter eller möjliga faser som man kan behöva ta sig igenom. Om vi plötsligt får för oss att vi vill flyga till USA, kan vi köpa biljeten och nå slutdestinationen (Världen) ganska snart. Men om vi inte har den här möjligheten, måste vi kämpa med de hinder som finns överallt i vår väg. Möjligheten finns att våra drömmar krossas (Tornet), att vi ställs inför viktiga beslut (De Älskade), att vår dröm visar sig vara en illusion (Månen) eller att vi segrar över all motstånd (Vagnen), står ut med vår längtan att ge oss av (Styrkan) och uppnår vår dröm (Världen). Möjligheten finns också att vi frestas av att snabbt tjäna pengar svart med risken att bli avslöjade (Djävulen) eller att vi behöver ge upp andra drömmar (Döden) eller vänta längre än vi tycker är nödvändigt (Den Hängde).

 

 

Tillbaka till Narren

I vår berättelse kommer vi att anta att Narren är ett litet barn. Narren är liten och vet inte så mycket om världen. Men, eftersom han inte kan skillnaden mellan vad som kan hjälpa eller skada honom, tror han att han befinner sig i ett paradis. Han har fullständigt förtroende till världen. Narren känner sig omöjlig att besegra, att hindra, eftersom han tror att allt är möjligt. Hans mål är att utforska världen och uppnå mer kunskap. Narren vill uppleva allt!!! Eftersom han inte känner till ondska är han helt omedveten om att idén om att ge sig ut i världen innebär en stor risk. Saken är bara - att han inte vet hur!

1. Narren upptäcker sin handlingsförmåga

MagikernNarren tar försiktigt ett steg ut i världen och inser ganska snart att detta inte var så svårt egentligen. Han upptäcker också att om man sätter upp ett mål så har man de fysiska förutsättningarna för att uppnå det man vill ha. Vill Narren veta något - så är det bara att fråga. Vill Narren ha mat, är det bara att plocka upp en frukt. Detta är Narrens möte med Magikern. Narren inser att vilja och beslutsamhet är viktiga. Genom att rikta intentionen mot något, kommer saker att materialiseras. Det är viktigt att veta vad man vill! Och Narren vet vad han vill: Han vill utforska livet och världen!

 

 

2. Narren upptäcker sin observationsförmåga och sitt förstånd

ÖverprästinnanAllteftersom dagarna går börjar han förstå att allt i världen följer vissa mönster. Den här kunskapen uppnår han via sin passiva observationsförmåga. Han märker att varje gång det blir mörkt dyker månen och stjärnorna upp. När han kan se moln på himlen så brukar det regna lite senare, osv. Detta är Narrens möte med Överprästinnan och Narren upptäcker att det finns en inre visdom inom honom som han kan använda sig av. Hans förmåga att analysera saker och ting börjar utvecklas. Han förstår att det finns en djupare innebörd i allt som man kan se, och som inte är synlig. Det är sådan kunskap som kan tas fram - genom att till exempel observera vissa skeenden.

 

 

3. Narren upptäcker sann kärlek och sin skapandeförmåga

KejsarinnanNarrens möte med Kejsarinnan symboliserar i den här historian barnets möte med sin mor. Kejsarinnan får Narren att känna att han inte är ensam i världen. Samtidigt upptäcker Narren den sanna ovillkorliga kärleken som han inte kan få nog av. Det här är en underbar period i Narrens liv. Det är att få allt man vill - i ett till synes oändligt överflöd. Det finns ett värde i att någon tar hand om oss, ser till att vi får allt som vi behöver och tröstar oss när vi är ledsna. Narren upptäcker även Kejsarinnans skapandeförmåga. Han lär sig att vi kan skapa saker själva och med våra egna händer och med hjälp av allt som vi lärt oss tidigare. Narren utvecklar därmed även sin kreativa förmåga.

4. Narren upptäcker lagen och den institutionaliserade auktoriteten

KejsarenAll skapande har dock en gräns, får Narren snart veta när han möter sin far, Kejsaren. Vi kan inte hela tiden bete oss så som vi vill och det finns ramar för allting. Han upptäcker därmed att vissa leksaker tillhör sin bror och att han inte får leka med dem utan tillstånd och att han inte får gå in i någon annans trädgård eftersom det är privat egendom. Narren möter därmed inte enbart faderprincipen, utan även lagen. Narren upptäcker därmed den begränsade delen i våra liv som utgöra av lagar. Detta är mitt, det här är ditt. Du kan inte korsa över den linjen. Du kan ta detta, men inte detta. Allt som har med klara regler att göra inbegrips inom Kejsaren. Narren lär sig att sin rörelsefrihet är till viss del begränsad. Inom dessa ramar, kan han i princip göra allt han vill. Dessutom upptäcker han att föräldrarna är en auktoritet och att även över dem finns auktoriteter.

5. Narren upptäcker samhället, normerna och den moraliska auktoriteten

ÖverprästenNarren har blivit äldre nu och det är dags för honom att börja gå i skolan. Han upptäcker att han befinner sig nu i ett klassrum. En lärare, som varken är mamma eller pappa, lär ut, undervisar och har makten att dela ut bestraffning och belöning. I det här fallet är normerna inte lika självklara. Vissa regler styrs fortfarande av - låt oss kalla det - Kejsarens fasta principer (rast, lektion, lektionen börjar en viss tid och slutar en viss tid), men det andra är inte lika självklart. Vad är kunskap egentligen och vem skall jag vara? undrar Narren. Det finns liksom inget självklart svar på detta. Narren inser att han måste hitta sitt eget sätt att vara. Det är viktigt för honom att veta vad han verkligen vill. Med detta kommer tviveln. Vill han verkligen veta någonting om den här världen? Kan han verkligen klara av livets skola? Hur stor del av sig själv måste han ge upp och hur stor del får han bevara?

6. Narren står inför sitt första stora beslut

De Älskade Han längtar efter den sanna kärleken som han mötte i sitt första möte med Kejsarinnan. Kärleken, tänker han, är det tryggaste och det bästa som finns i den här världen. När han minst anar det, upptäcker han att han har blivit förälskad för första gången och han inleder sitt första förhållande och upplever för första gången kärleken till det motsatta könet. Han upptäcker att den här sortens kärlek är annorlunda än den trygga kärleken som han fick från Kejsarinnan, sin mor. Den här kärleken tvivlar man på. Man vill ständigt ha bekräftelse. Man blir varse hur man är som person och vilka intryck man ger. Dessutom upptäcker Narren sin sexualitet. Narrens första kärlek tar honom till oanade höjder. Men snart, blir han övergiven av sin kärlek. Tjejen som han trodde älskade honom, lämnar honom och träffar en annan kille.

7. Narren upptäcker segraren i honom och hämnden

VagnenNarren är djupt besviken. Han kan inte glömma sin första kärlek, men han kan inte heller vara tillsammans med henne. Stora beslut måste fattas. För första gången i sitt liv, kommer Narren till insikten att han måste utveckla sin inre styrka. Var finns den här inre styrkan undrar Narren? Han upptäcker att om man anstränger sig så kan man känna sig stark som en hjälte. Narren får därmed för första gången i sitt liv känna av en försvarsmekanism, som får honom att känna sig omöjlig att besegra. Han upptäcker samtidigt svagheten och sårbarheten som finns inom honom. Men han vet att han genom att ta kontrollen kan åtminstone känna sig stark. Snart hittar han en ny vackrare flicka som han smickrar och lyckas göra den andra tjejen svartsjuk.

8. Narren upptäcker sin inre styrka

StyrkanSårbarheten som lurar bakom ytan kan dock med tiden inte förnekas. Inte känner han att han verkligen han vunnit något genom att hämnas. Det kändes bra för en liten stund. Detta måste Narren förr eller senare acceptera. Om han inte gör detta, måste han leva med försvarsmekanismerna, som tar så mycket kraft och energi. Han känner sig utmattad. Han släpper ut alla sina känslor och erkänner för sig själv att han faktiskt måste komma över sin besvikelse. Kärleken är komplicerad. Man kan bli sviken. Att leva betyder att härda ut ibland. Narren har tagit det första steget mot kultiveringen av den inre styrkan. Narren känner sig lättad, harmonisk och han upptäcker sig nu på ett helt nytt sätt.

9. Narren upptäcker sig själv

EremitenDen nya upptäckten får honom även att ifrågasätta allt - bland annat vem han är, vem han vill bli, vad han känner och vart han är på väg. För första gången i sitt liv gör Narren en inre rannsakan. Han söker information och läser utan att någon annan kräver det. Han vill inte heller spendera hela tiden med att umgås med vänner. Han vill bli något. Han vill göra något meningsfullt. Studierna tar mer och mer tid. Han börjar tycka om att då och då dra sig tillbaka för att tänka till. Narren håller därmed på att växa upp och se allvarligare och mer realistiskt på livet. Detta är Narrens möte med Eremiten. Via sitt möte med Eremiten, sitt inre jag, vet han mer om sina styrkor och svagheter.

10. Narren upptäcker Ödet

Lyckans HjulLivet är väldigt lungt ett tag. Inget nytt under solen. Dagarna går, allt sker enligt rutin. Narren känner inte att detta är särskilt tråkigt. Isoleringen har däremot lett till att han har förlorat en del av sina vänner. Det tycker Narren är tråkigt. Livet hade varit roligare om han hade mer att göra på sin fritid. En dag ser Narren en lapp där det står att man söker medlemmar i en av skolans föreningar. Han som nu kan så mycket, blir omedelbart antagen. Plötsligt får livet en ny vändning för honom. Telefonen ringer igen - han träffar massor med vänner. Han känner sig verkligen lyckligt lottad. Detta är Lyckans Hjul. Narren inser att livet plötsligt, när man minst anar det, kan ta en annan lyckligare vändning.

11. Narren upptäcker att handlingar har konsekvenser

RättvisanDet är dock viktigt för Narren att inse att det var han själv som, genom att göra en ansökan, förändrade sitt liv. Inte alltid lyckas vi se att det är vi själva som via vårt eget handlande förbättrar vårt liv. Våra handlingar leder till konsekvenser. Även under perioder som är lyckliga och roliga, måste man ta ansvar för sina handlingar. Övertro till Ödet, kan leda till att man slutar ta ansvar, något som kan leda till konsekvenser. Nu när Narren har både vänner och en viss position inom sin förening, börjar han slarva, med både studier och beteende. Han gör helt enkelt en massa dumheter, som vi inte behöver ta upp här - men vi kan alla föreställa oss vad en populär tonåring kan komma på. Oundvikligen leder hans beteende till konsekvenser. Narren möter Rättvisan och inser att vi alltid bör ta ansvar för våra handlingar.

12. Narren gör uppoffringar och blir ett offer

Den HängdeNarren har nu gjort för många misstag. Ingen litar på honom längre. Populariteten är nu inget annat än ett dåligt rykte som han har skaffat sig. Inom föreningen har många andra gjort misstag också, men Narren får hela skulden. Detta är orättvisst tänker han. Han blir ett offer. Vännerna ringer inte upp honom lika ofta. Han vill så gärna ha allting tillbaka. Han kunde ha handlat så annorlunda! Allt var inte bara Narrens fel, men någon måste få skulden. Narren mår dåligt och hoppas att om han väntar, så kommer allt att ordna sig.

13. Narren släpper taget om det gamla

DödenMed tiden inser Narren att det inte är lönt att hålla kvar vid sådant som snarare plågar oss. Han släpper sitt "gamla" liv och lämnar föreningen. Andra chanser kan komma i Narrens liv, tänker han. Det har funkar så förut. Han inser att vissa saker ibland kan ta slut, oavsett hur mycket man vill ha de kvar i livet. Det är så mycket lättare nä man bara släpper taget. Även om det gjort ont, kan Narren acceptera förändringen. Samtidigt upptäcker han att det här slutet är en chans till en ny blörjan. Narren har upplevt Döden.

14. Narren lär sig betydelsen av ordet "lagom"

MåttfullhetHallå, livet kan inte vara perfekt. Efter sina extravaganser som lett till att han har förfallit, söker Narren nu ett balanserat liv. Han festar lite, studerar lite, har roligt ibland, men inte hela tiden. Det är skönt med jämvikt i livet. Man gör kompromisser, men man vinner på det. Narren har nu äntligen funnit friden igen och ett nytt sätt att leva på! Han upptäcker även att sin nya attityd uppskattas av alla andra. Snart finner han tillbaka till både en del gamla vänner och en del nya vänner. Narren tänker väldigt mycket nu innan han talar och innan han handlar.

15. Narren faller offer för frestelsen

DjävulenKan Narren dock helt glömma bort det som har hänt honom? Inom honom lurar lusten och begären att åter igen leva som han gjorde. Det var så skönt att få all den där uppmärksamheten och känna att man lever fullt ut. Han tänker mycket på den tid som han upplevde som lycklig. Eftersom han har klarat sig ännu än gång - relativt oskaddad den här gången, faller han för frestelsen igen. Han skaffar sig en massa dåliga vänner, festar ohejdad, struntar i studierna eller i vad folk känner och tycker.

16. Narren förlorar allt

TornetKonsekvenserna blir den här gången att Narren förlorar allt. Studierna klaras inte. Räkningarna kan inte betalas. Ingen finns till som stödjer honom. Narren känner sig samtidigt förkrossad. Hela hans värld har rasat. Ingenting finns kvar. Ingen kan föreställa sig vilken chock Narren nu får. Han vet att det inte finns något återvändo den här gången. Allt är borta. Han har förstört allting för sig själv. Han kunde ha gjort allting på ett annat sätt. Kan klockan vridas tillbaka? Inte en chans. Tornet lämnar endast en hel del förvirring, kaos och förvirring runt sig.

17. Hoppet återvänder

StjärnanDet värsta är över nu. Narrens förkrossade drömmar är just endast förkrossade drömmar. Narren sover och äter dåligt, mår dåligt. Genom hans huvud snurrar en massa tankar. Han minns vartenda detalj i hela sitt liv. Han minns både vad som var bra och vad som var dåligt. Han fylls med ånger, men ibland skrattar han eftersom han även minns sina glada stunder och framgången som han lyckades skapa för sig, gång på gång. Han minns hur mycket han läste och begrundade under Eremit-tiden och hur ont det gjorde när hans första flickvän lämnade honom. Han mindes även hur det kändes när han hämnades. Det var en segerns stund, även om det egentligen inte betydde något för honom. Snart inser Narren att det finns mycket kvar i livet - och att allt inte är slut! Hoppet har återvänt - Stjärnan som inspirerar oss och ger oss kraften att ta oss fram i livet.

18. Narren utforskar psykets djup och blir kreativ

SolenMedan Narren bearbetar sina problem och låter sig inspireras av Stjärnan som kom med hoppet och viljan att gå vidare i livet, börjar Narren utforska sina kreativa förmågor som finns djupt begravade i sitt inre. Han inser också att all hans bildning kan användas till någonting annat, kanske i ett konstruktivt syfte. Narren börjar skriva poesi, först för att hitta en förströelse. Dikterna som han skriver blir allt bättre. Han beabetar sina känslor och tankar, samtidigt som han skapar underbar poesi. Hans kreativitet slutar inte där. Han börjar lägga in bilder, kommentarer och en del inspierande citat. Snart har Narren skrivit en liten inspirerande bok, som både berör och inspierar. Detta är Månen - som gör oss lite konstiga och förvirrade men som även kan inspirera oss och väcka till liv våra djupaste kreativa förmågorna.

19. Narren i rampljuset igen

SolenNu när Narren mår bättre, tittar han över sin lilla bok och känner att den med lite bearbetning, kan bli riktigt bra. När han är färdig, känner han att boken kan ha en chans. Han bestämmer sig för att ge ut den men han tror så klart inte att han får sin tredje chans. Men han försöker ändå. Förlagen älskar Narrens lilla bok som blir stor succé. Många vill veta vem Narren är. Narren känner sig överlycklig. Inte bara har han återhämtat sig från livets svåraste kris. Han har lyckats klättra upp till berömdhet. Narren strålar nu som en Sol.

20. Yttersta Domen

DomenOundvikligen, dyker det gamla upp igen till ytan. Gamla fiender kan inte acceptera att Narren, trots sitt dåliga uppförande har lyckats få respekten tillbaka igen. Han ställs inför "rätta" igen. Han möter alltså det sista "examina" i livet - Yttersta Domen. Kan han klara av det? En del människor kräver att Narrens handlingar inte glöms bort. Inte trodde Narren heller att lyckan kommer att vara för evigt. Livet är problemfyllt och även när man lyckas göra allting rätt för en gångs skull, kommer det alltid att finnas någon som tycker att man inte förtjänar att skörda fruken av sitt arbete. Men innerst inne vet Narren att även om hans liv inte har varit perfekt, och även om han har gjort misstag, så har han lärt sig mer än många andra människor klarar att lära sig under en hel livsstid.

En journalist frågade honom: "Tycker du att du förtjänar alla de här pengarna som du har tjänat på din bok, trots allt som du har gjort?"

Narren tänker efter och säger: "Ja. Hade jag läst den här boken så hade jag aldrig gjort de här misstagen. Någon måste gå genom dem för att kunna lära andra."

21. Narren har uppnått mognad och fulländning

VärlenNär Narren tänker över den här perioden i sitt liv, ångrar han ingenting. Han vet att varje sak som hände, har lärt honom något. Hans initiala mål var att utforska livet och världen och alla dess vrår. Han kom att inse med tiden att utforskandet av livet och världen är samtidigt utforskandet av sin egen person, sitt psyke och sitt jag. Man kan inte lära sig någonting i livet om man inte möter det som är mindre trevligt också. Allt har omvandlats till en stor erfarenhet för Narren. Just nu är han klokare och mognade än många andra människor - men tyvärr (eller lyckligtvis) är Narren lika dumstridig.

Narrens resa är slut. Den här resan alltså. Han brukar ge sig ut på många andra resor ut i världen och i livet. De är alla lika äventyrliga, spännande och farofyllda. Men han vet att detta är den enda chansen att lära sig någonting.

 

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana