Åtta pentagram (Eight of Pentacles): Mycket arbete

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Åtta pentagram i tarot, eight of pentacles

Kortet står för en inlärningsperiod som skall öka din skicklighet och förbättra dina kunskaper inom ett visst område.

Du är helt inne i det du gör och du kommer att göra ett bra jobb. Kortet står även för arbete som kommer att ge dig belöningar i framtiden och som du kommer att tjäna på.

Kortet kan också stå för att du börjar en aktivitet som är smart, t ex när man omvandlar en hobby till ett jobb. Du hänger dig ditt projekt och gör allt för att det skall bli ett mästerverk. Du älskar det du gör.

I en relation står kortet oftast för ett behov av det lilla extra som relationen nu helt saknar. Du är alltför upptagen av ditt jobb eller projekt och du orkar inte med relationen.

Åtta pentragram kan också stå för inre ständig oro.

Mynt står för det materiella, ägodelar, pengar och för det praktiska. Åttor står för nya perspektiv samt resultatet av sina ansträngningar.Allmän betydelse - Kortet står för yrkesskicklighet och anställning såväl som beredning och begynnande arbete. Framgång tack vare hårt arbete. Förbättringar på arbetet. Kortet kan däremot också stå för mycket oro. Du fokuserar mycket på detaljerna.

Jobb - Du arbetar för framtiden och det du gör har även andra glädje av. Ditt arbete är dock rätt så monotont och kräver tålamod. Kortet kan också betyda att du är helt uppslukad av ditt arbete och att du inte har tid för annat i ditt liv. Framgångarna är små, men stabila och långsiktiga. Du bör i alla fall tänka på att göra annat då och då. Det finns en risk för isolering. Stressnivåerna kan också öka.

Kärlek - Du är upptagen med arbetet, du behöver koncentrera dig på dina arbetsuppfigter som uppslukar din uppmärksamhet helt. Du har inte tid för kärlek.

Ekonomi - Din ekonomi kommer att bli riktigt bra i framtiden. Du lägger grunden till något stort. Ditt hårda arbete kommer att löna sig. Icke desto mindre kan det finnas ekonomisk oro.

Astrologisk korrespondens: Solen i jungfrun – Första dekanen jungfrun (23 augusti – 1 september)

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.