Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Åtta pentagram (Eight of Pentacles): Mycket arbete

Åtta pentagram i tarot, eight of pentacles

Kortet står för en inlärningsperiod som skall öka din skicklighet och förbättra dina kunskaper inom ett visst område. Du är helt inne i det du gör och du kommer att göra ett bra jobb. Kortet står även för arbete som kommer att ge dig belöningar i framtiden och som du kommer att tjäna på.

Kortet kan också stå för att du börjar en aktivitet som är smart, t ex när man omvandlar en hobby till ett jobb. Du hänger dig ditt projekt och gör allt för att det skall bli ett mästerverk. Du älskar det du gör.

I en relation står kortet oftast för ett behov av det lilla extra som relationen nu helt saknar. Du är alltför upptagen av ditt jobb eller projekt och du orkar inte med relationen.

Åtta pentragram kan också stå för inre ständig oro.

Mynt står för det materiella, ägodelar, pengar och för det praktiska. Åttor står för nya perspektiv samt resultatet av sina ansträngningar.

Jobb - Du arbetar för framtiden och det du gör har även andra glädje av. Ditt arbete är dock rätt så monotont och kräver tålamod. Kortet kan också betyda att du är helt uppslukad av ditt arbete och att du inte har tid för annat i ditt liv. Framgångarna är små, men stabila och långsiktiga. Du bör i alla fall tänka på att göra annat då och då. Det finns en risk för isolering. Stressnivåerna kan också öka.

Kärlek - Du är upptagen med arbetet, du behöver koncentrera dig på dina arbetsuppfigter som uppslukar din uppmärksamhet helt. Du har inte tid för kärlek.

Ekonomi - Din ekonomi kommer att bli riktigt bra i framtiden. Du lägger grunden till något stort. Ditt hårda arbete kommer att löna sig. Icke desto mindre kan det finnas ekonomisk oro.

Kombinationer

Stora arkana

Åtta pentagram + Narren: Helt nya projekt. Uppfinning. Starta eget även om man saknar mycket kunskap och know how.

Åtta pentagram + Överprästinnan: Det är omöjligt att hålla någonting hemligt nu och det kan vara något som du stressar över.

Åtta pentagram + Kejsarinnan: Hårt arbete och kreativitet leder till välstånd. En blomstrande verksamhet.

Åtta pentagram + Kejsaren: Regler men också hinder på jobbet eller vad gäller projekt. Oro på grund av problem med auktoriteter.

Åtta pentagram + Överprästen: En lärare. Man kan också lära ut normer på jobbet eller det moraliska ansvaret med vad man håller på med, eller en verksamhet och affärer man gör.

Åtta pentagram + Kärleksparet: Oro äver kärlekslivet. Dilemma på jobbet.

Åtta pentagram + Vagnen: Du får saker gjorda. Du jobar vidare och ger inte upp. Du har kontroll över det egna arbetet.

Åtta pentagram + Styrkan: Mycket arbete. Ibland är det svårt att hålla upp takten. En tidsperiod med mycket jobb och lite fritid. Du behöver styrka och uthållighet.

Åtta pentagram + Eremiten: Du jobbar mycket och slutar med att isolera dig själv. För många tankar leder till stress och isolerad. Du kommer fram till olika teorier på egen hand. Filosofiskt tänkande.

Åtta pentagram + Lyckans hjul: Nya utvecklingar sätts igång tack vare dina ansträngningar. Jobbsituationen kan också hålla på ett förändras.

Åtta pentagram + Rättvisan: Du gör de saker som du tror är bäst även om andra inte håller med.

Åtta pentagram + Den hängde: Du bör inte låta andra utnyttja dig på något sätt.

Åtta pentagram + Döden: Ett jobb tar slut. Förlust av arbete. Stres, oro, mörka tankar och negativitet. Ta hand om hälsan och om dig själv.

Åtta pentagram + Måttlighet: En bra balans på jobbet. Sunt arbete. God hälsa.

Åtta pentagram + Djävulen: Risk för hälsoproblem och för att inte orka stå ut med utmaningar. Man kan bli aggressiv.

Åtta pentagram + Stjärnan: Ditt jobb verka leda till någonting bra och du tror att du kommer att klara av mycket snabbt. Ditt jobb kan ha en positiv påverkan. Astrologiskt arbete.

Åtta pentagram + Månen: Man känner sig misstänksam på jobbet.

Åtta pentagram + Solen: Man får beröm för det man gör.

Åtta pentagram + Domen: Arbete med kommunikation och marknadsföring. Man jobbar med att sprida budskap och informera folk.

Åtta pentagram + Världen: En fas på jobber närmar sig slutet.

Stavsviten

Åtta pentagram + 1 stavar: Dina ansträngningar och hårda arbete kan leda till en ny start i ditt liv.

Åtta pentagram + 2 stavar: Du jobbar bäst ensam. Se upp med folk som söker makt över dig.

Åtta pentagram + 3 stavar: Ditt arbete leder till sökandet efter nya möjligheter eller öppnar upp nya horisonter.

Åtta pentagram + 4 stavar: Ett bra jobb från början till slut.

Åtta pentagram + 5 stavar: Du jobbar hårt med måste slåss för att få erkännande eller komma någonstans i vissa fall för att det uppstår hinder eller konkurrenter.

Åtta pentagram + 6 stavar: Du uppnår ganska mycket i vissa fall mot alla odds. Du kan få uppmärksamhet för det du gör.

Åtta pentagram + 7 stavar: Ditt jobb skapar självständighet men i vissa fall måste du också försvara dig själv. Detta kan vara fallet om du är orolig av någon anledning med inte för att du blivit attackerad i någon mening.

Åtta pentagram + 8 stavar: Arbetar med kommunikation. Övertalningsarbete. Allt görs mycket snabbt.

Åtta pentagram + 9 stavar: Denna kombination kan handla om arbete som exempelvis vakt någonstans. Men du kan också oroa dig väldigt mycket eftersom du mött hinder efter hinder och är rädd för nya problem.

Åtta pentagram + 10 stavar: Mycket hårt arbete och stor arbetsbelastning.

Åtta pentagram + Page stavar: Mycket jobb men också mycket energi. Ingen kan stoppa dig och du ber inte om ursäkt för att du finns till och för att du finns med.

Åtta pentagram + Riddare stavar:

Åtta pentagram + Drottning stavar:

Åtta pentagram + Kung stavar:

Bägarsviten

Åtta pentagram + 1 bägare:

Pentragramsviten

Åtta pentagram + 1 pentagram:

Svärdsviten

Åtta pentagram + 1 svärd: Nytt jobb. Nytt projekt. Nya planer sätts i verket.

Åtta pentagram + 2 svärd: Man måste göra mycket arbete och kanske är det inte alls rätt men man försöker acceptera situationen.

Åtta pentagram + 3 svärd: Ett samarbete med någon annan tar slut på jobbet. Misslyckande. Någon förstör för dig. Man kan oroa sig mycket för att ha sagt eller gjort någonting som sårar andras känslor.

Åtta pentagram + Fyra svärd: En paus från hårt arbete. Man bör också se upp med sjukdom som utvecklas av för mycket jobb och stress.

Åtta pentagram + Fem svärd: Man får saker gjorda genom att luras. Jobb som saboteras. Hämnd.

Åtta pentagram + Sex svärd: Man anstränger sig mycket under en lång tid men man kommer ingenstans. Det kommer att ta lång tid innan man får framgång.

Åtta pentagram + Sju svärd: Låt inte andra sno dina idéer eller jobb. Man är försiktig runt andra för att man är rädd att man kommer att bli lurad eller manipulerad.

Åtta pentagram + Åtta svärd: oro över att man inte kan frigöra sig från en omöjlig situation; Isoleringsarbete; Man kan också försöka bygga en skyddsmur runt sig.

Åtta pentagram + Nio svärd: Jobba så mycket att man inte lyckas sova längre; för mycket inre oro och stress kan leda till depression och sömnlösa nätter.

Åtta pentragram + Tio svärd: Se upp med skadegörare och folk som jobbar för att skapa förstörelse inklusive i andra människors liv. Hälsoproblem: ryggproblem eller problem med nervsystemet.

Åtta pentagram + Page svärd: Du kan oroa dig över personer som snokar och som vill se vad du håller på med. Någon kan också kritisera ditt jobb.

Åtta pentagram + Riddare svärd: Det kan uppstå konflikter på jobbet eller på grund av att man är för trött och stressad.

Åtta pentagram + Drottning svärd: Ett samarbete med en kunnig kvinna.

Åtta pentagra + Kung svärd: Ett samarbete med en kunnig man.

 

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.