XI. Rättvisan, Justice

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Rättvisan i tarot, justice

Rättvisan dyker upp när vi kommer att ta konsekvensen av våra tidigare handlingar.

För det mesta får vi det som vi förtjänar. Kortet står även för sanning och rättvisa liksom för att ta kontrollen över en orättvis situation. En del tolkar det här kortet i juridisk mening, andra ger kortet en högre mening - dvs. att rättvisan skipas hela tiden i våra liv, vare sig vi vill det eller ej.

Rättvisan är kortet som kräver både allvar och ansvar. Kortet är oftast en varning, om att se till att göra rätt ifrån sig.

Allmän betydelse - Kortet står för rättvisans triumf, lag, sanning, kontroll och kontrakt. Å andra sidan kan också kortet dyka upp då man har problem med rättvisan och när man anklagar eller blir anklagad. Vissa tarottolkare anser kortet har med beslut att göra.

Jobb - På jobbet gäller det att göra rätt ifrån sig eftersom handlingarna nu kommer att leda till konsekvenser.

Kärlek - I kärlek betyder kortet att du får lika mycket som du ger.Ekonomi - På det ekonomiska området, står rättvisan för behovet av att granska sina papper och räkningar. Har du förbisett något?

Not: I Toth Tarot har Rättvisan (Adjustment) bytt plats med Styrkan (Lust).

Astrologisk korrespondens: Vågen

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana