Tio bägare (Ten of Cups): Familjelycka

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Tio bägare i tarot, ten of cups

Tio i bägare är ett av de positivaste korten.

Kortet indikerar emotionell lycka, välstånd, glädje, fulländad kärlek, respekt från omgivningen och många glada dagar.

Kortet står även för familjen och indikerar att familjerelationerna blir bra och att man kan lita på andra familjemedlemars stöd och kärlek.

Tio i bägare kan ibland beskriva "familjen" eller "folket" och staden som man bor i.

Därmed kan kortet nästan betyda "alla människor".

Bägare står för känslor, kärlek, drömmar och visioner. Tior står för fulländning och slutet på en cykel.

Allmän tolkning - Kortet symboliserar fulländad kärlek och vänskap. Familjen eller staden. Kortet står även att någon har tllsyn över eller tar hand om frågeställaren.Jobb - På jobbet har du lyckats få allas respekt. Du är omtyckt av alla och alla dina planer är fulländade.

Kärlek - Om du befinner dig i en relation betyder kortet att er kärlek kommer att vara länge. Om du är singel, kan du när som helst möta någon eftersom du är så eftertraktad.

Ekonomi - Dina ekonomiska mål är uppfyllda och du är nöjd och lycklig.

Astrologisk korrespondens: Mars i fiskarna: Tredje dekanen i fiskarna (11 – 20 mars)

Bägarsviten

Bägare

Vatten

Relationer

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.