V. Överprästen, The Hierophant

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Överprästen i tarot, the high priest, the hierophant

Överprästen står för vår behov av både anpassa oss och att avvika från normen.

Även om överprästen kan stå för moral, religion, kultur, gruppnormer och grupptryck, är öveprästen också en sorts lärare. Vare sig vi lär oss via skola eller erfarenheten är väcker överprästen vårt moraliska ansvar till liv - på gott och ont.

Å ena sidan står överprästen i tarot för tolerans, godhet och barmhärtighet, å andra sidan står överprästen för vår förmåga att skapa skräckfigurer och imaginära fiender.

Överprästen kommer oftast till uttryck när vi moraliserar. När vi gör det, utgår vi från vissa antaganden. Därmed kan överprästen svänga åt båda hållen - från tolerans och kärlek för vår nästa, till total intolerans mot de som avviker och som blivit en måltavla. Religion kan t ex fördöma homosexuella relationer och homofober finner de som försöker lära de tolerans jobbiga.

Överprästen står för narrens eller det lilla barnets möte med skolan, samhällets normer och strävan efter att hitta moralisk vägledning och det moraliska sättet att leva.Allmän betydelse - Överprästen betyder barmhärtighet, godhet, och inspiration. Han är den moraliska kompassen som utvecklas i var och en. Kortet kan också stå för organiserad moral och religion, och samtidigt vårt behov av att avvika från de normer som vi inte anser är korrekta enligt vårt sätt att se på världen. Därmed är avigsidan intolerans. Via Överprästen kommer människosynen till uttryck. Du kommer att möta en situation som enligt dig inte är moralisk. Du kommer att moralisera, om inte verbalt, i tanken.

Jobb - Beroende på kortets position kan jobbsituationen färgas av vissa moraliska frågor. Du kan känna dig förtryckt och uppläxad, som om du alltid gör fel enligt chefens eller arbetskollegornas synvinkel. I andra fall är du den som försöker vägleda andra mot och de kan känna att du har blivit jobbig. Vägledning är ett jobb som kan passa dig.

Kärlek - Eftersom överprästen står för kulturens normer och organiserad religion, kommer det här kortet ibland att symbolisera bröllop och förmågan att hitta sin plats i samhällets hierarki. Andra gånger står kortet för okonventionell kärlek eller kärlek som fortfarande av vissa anses som okonventionell, t ex homosexualitet.

Ekonomi - Du kommer att behöva göra allting rätt vad gäller din ekonomi eller känner att du behöver göra alltind rätt enligt den gängste moralen.

Personlighet - Personer som ständigt påminner andra om deras moraliska ansvar personifieras av Överprästen. Dessa personer är duktiga vägledare, bra andliga lärare, men de kan också bli alltför kritiska mot andra och alltför allvarliga. Dessutom kan dessa personer ibland skapa de skräckfigurer och imaginära fiender som andra fruktar; då skapas gruppstabilitet på andras bekostnad. I optimala situationer kommer överprästen att vara personen en sorts Dalai Lama, som lär ut kärlek, barmhärtighet och tolerans. Han/hon är medveten om människans brister men söker att ta fram och utveckla människor styrkor och goda sidor.

Astrologisk korrespondens: Oxen 

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana