Två stavar (Two of Wands): Maktkamp

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Två stavar i tarot, two of wands

Två i stavar indikerar att det som inletts med ess i stavar, nu står stilla och att en tid av väntan inträder.

En ny faktor kommer in eller en ny person lägger dig i.

Den här nya faktorn kan bli störande eftersom en ny eldelement spelar in. En maktkamp uppstår. Personen måste nu försäkra sig om att han verkligen kan och visa att det är han som bestämmer.

Kortet kan stå för ett företag som väntar på ett beslut eller en plötslig oförmåga att bestämma sig. Kortet kan även indiktera att ett avstånd som har skapats mellan dig och en partner eller vän på grund av yttre händelser som ugör ett hinder för er. I relationer kan kortet även betyda ointresse och kyla.

Frågor kring makt och stolthet kan också ha en viss påverkan på situationen. Hur som helst, har ens planer och förhoppningar temporärt lagts på is. Kortet har oftast en negativ ton.

Rent allmänt kan kortet stå för oförmågan att hitta en väg i livet. Man tycker att livet är tråkigt och inget verkar intressant.

Stavar står för handling, energi, entusiasm och förmågan att uppnå sina mål. Tvåor står för dualitet.

Allmän betydelse - Kortet står för brist på belåtenhet, avstånd, rastlöshet, att tänka på saker som händer någon annanstans, distans och avstånd. Kortet symboliserar i vissa fall en maktkamp och behovet av att skilja sig ut från mängden.Jobb - Två i stavar brukar dyka upp på jobbet när ett projekt förhindras temporärt. Kortet kan också innebära att man inte riktigt har ett intresse för sitt jobb.

Kärlek - I kärlek skapas ett avstånd, oftast till följd av yttre hinder eller en inblandning från någon annan. Kortet kan också betyda ointresse för det motsatta könet eller för en viss person.

Ekonomi - På det ekonomiska området, upplever man att pengarna inte kommer in så lätt som man har trott. Antigen väntar man på ett beslut om pengar eller så tycker man att situationen är tråkig och man är ointresserad av pengar just nu.

Astrologisk korrespondens: Mars i väduren – Första dekanen i väduren (21–31 mars)

 

Stavsviten

Stavar

Eld

Fysisk

energi

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.