XIX. Solen, The Sun

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Solen i tarot, the sun

Solen betyder en tid av lycka, då alla bekymmer släpper och när man vågar bli lycklig igen.

Solen står även för förmågan att glömma bort gamla oförrätter och är ett tecken på sundhet och välmående.

Solen står även för klarhet. När man ser klart på sin situation, kan man också handla på rätt sätt.

Solen står även för framgångar, popularitet och respekt från omgivningen, oavsett frågan.

Allmän betydelse - Solen representerar allt som är positivt - materiell lycka, bra äktenskap och belåtenhet. Lycka och glädje.

Jobb - På jobbet kan du njuta av en del framgångar. Dina arbetskollegor eller medarbetare ser upp till dig. Du är populär och omtyckt och gör ett bra jobb.

Kärlek - Du kan vänta dig en tid av lycka på kärleksområdet. Du har många beundrare och du sprider ljus och vitalitet runt omkring dig. Barn kan vara på väg om du har ett fast förhållande med någon.

Ekonomi - Din ekonomiska situation ser bättre ut än du väntat dig. Grattis!

Astrologisk korrespondens: SolenStora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana