Sju pentagram (Seven of Pentacles): Misslyckande

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Sju pentagram i tarot, seven of pentacles

Betydelsen skiftar. Vissa ser det här kortet som ett misslyckande, andra som en tid för reflektion, tålamod och avslappning.

Det som alla tolkningar har gemensamt är att frågeställaren nu tar sig tiden att tänka över sitt arbete och i synnerhet frukten av sitt arbete.

Kortet betyder i allmänhet att man reflekterar över ett problem för att kunna komma fram till andra bättre lösningar. Oftast antar allting en ny inriktning, bättre eller sämre. Kortet betyder ibland att man upprepar ett mönster och att samma problem uppstår om och om igen.

Ibland kan kortet betyda att man väntar tålmodigt på lösningen till ett problem eller att man inte förhastar sig och väntar på att se vad som fungerar och var som inte fungerar.

Mynt står för det materiella, ägodelar, pengar och för det praktiska. Sjuor står för tro och hopp.

Allmän betydelse - Förlorad tålamod. Ekonomisk oro. Misstag eller misslyckande.Jobb - Du har gjort ditt bästa och nu väntar du på resultatet, för att se om ditt arbete har lönat sig eller inte, om du är på rätt spår eller inte. Du har den nödvändiga tålamoden. Du fattar inga avgörande beslut ännu.

Kärlek - I relationer kan kortet betyda att man omvärderar sin relation, och vilket värde det har för dig. Du är nu osäker, tror att du kan ha misslyckats och väntar på ett besked. Kortet kan också betyda gräl.

Ekonomi - Din ekonomi är inte riktigt bra. Du kommer att se över dina inkomster och utgifter liksom tänka ut nya lösningar.

Astrologisk korrespondens: Saturnus i oxen - Tredje dekanen i oxen (11–20 maj)

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.