I. Magikern, The Magician

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Magikern - the magician

Magiken är personen som gör det mesta av vad han eller hon har.

Kortet kan symbolisera manipulation men också förmågan att nå framgång tack vare know-how och skicklighet. Magikern är också medveten om sin egen makt. Den negativa sidan kommer till uttryck då man manipulerar eller uttnyttjar andra människor för egen vinst. Den positiva sidan är att Magikern är på sätt och vis unik i sin förmåga att genast se möjligheterna i varje situation.

Allmän betydelse - Magikern representerar list, subtilitet, skicklighet, självförtroende och diplomati men han kan också symbolisera smärta, sjukdom, och förlust. Du kommer att nå dina målsättningar, du har det som krävs.

Jobb - Du är duktig och skicklig och det finns inget som håller dig tillbaka från att göra framsteg, även när alla odds är emot dig. Du ser möjligheterna i stället för att se alla begränsningar och hinder. Därför kommer du att bli framgångsrik.Kärlek - Personen som du möter och som du utvecklar ett intresse för, kan ha en magnetisk personlighet. Risk för manipulation finns.

Ekonomi - Så fort som du inser att du har allt som du behöver för att nå ekonomiska målsättningar kommer din eknomi att förbättras avsevärt.

Personlighet - Personer som representeras av Magikern är karismatiska och har insett att de har allt som de behöver för att nå sina målsättningar. De är skickliga, intelligenta, handlingskraftiga och intuitiva. Avigsidan är manipulation och eget intresse utan hänsyn till andra.

Astrologisk korrespondens: Merkurius

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana