Fyra svärd (Four of Swords): Återhämtning

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Fyra svärd i tarot, four of swords

Man får en vilotid, man arbetar inte eller bryr sig inte om vad som skall göras. Meditation. Lugn. Fred.

Om kortet dyker upp ofta, kan det betyda att man blir inlagd på sjukhus. Återhämntning i fysisk och psykologisk mening. Att tillåta sig att göra sig av med all mental stress, så att stressen inte börja manifestera sig på fysisk nivå i form av en sjukdom. Låt högre makter eller livets gång ta hand om problemen. Du kan ta hand om dig själv och din hälsa i stället.

I föregående kort har man blivit sårad och nu återhämtar man sig. Om konflikter har ägt rum, lägger man nu ner vapnen och det är vapenstillestånd som gäller.

Svärd står för tankar och idéer, kommunikation, skvaller, sjukdom och problem. Fyror står för stabilitet.

Allmän betydelse - Kortet står för reträtt och enskildhet, men även för vaksamhet. Många gånger kan kortet indikera en period då du behöver vila på grund av stress eller sjukdom. Kortet indikerar även en tom säng, alltså problem och / eller ensamhet i kärlekslivet.Jobb - Du tar en längre semester, kanske sjukskriver du dig eller är långtidsarbetslös. Om du jobbar, vänta dig en lugn period. Inget händer. Allt står stilla.

Kärlek - Du tar en paus från din partner eller så är du i behov av vila. Om du är singel, kan du behöva sömn och vila på grund av stress eller av andra orsaker. Du kan också behöva en tid av återhämntning efter en period av problem. Vänta dig inte att något speciellt skall hända i ditt kärleksliv. Kortet står oftast för "en tom säng". Du kan inte vänta dig något speciellt i kärlekslivet. Kärlekslivet finns inte eller undergår svåra problem som leder till distansering mellan dig och din partner.

Ekonomi - Just nu orkar du inte med ekonomin - antigen är du sjuk eller så behöver du en rast.

Svärdsviten

Svärd

Luft

Intelligens

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.