0. Narren, The Fool

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Narren - The Fool

Det första kortet i stora arkana kallas Narren. Siffran 0 betyder ren potential.

Narren står för risktagande och dårskap, samt möjligheten till en omstart i livet. Något helt nytt inträffar, något som också kommer att leda till personlig utveckling. Kortet kan också stå för oväntade chanser, tillfällen och möjligheter som öppnar vägen för det nya och obekanta. Narren kan också symbolisera spontana beslut, impulsivitet, förmågan att leva i stunden och att det är dags att följa sitt hjärta.

Allmän betydelse - Narren symboliserar viss dårskap och extravagans, på gränsen till extas och vildhet. Lyssna till hjärtat. Nystart i livet. Något helt nytt börjar.

Jobb - Du tar en chans eller en risk som gör att du kommer ett steg närmare ditt kall i livet.

Kärlek - Tillfällig romans. Dag- och solvårare.

Ekonomi - En stor förändring äger rum som är spännande. Även om du inte riktigt vet hur din ekonomi kommer att se ut om några månader eller år, vet du att du är på rätt väg. Det uppstår möjligheter som låter dig göra nytta av hela din potential.Personlighet - Personer som representeras av Narren kan fascinera oss eftersom de verkar leva i nuet. De tar gärna risker och litar på att allt kommer att ordna sig till slut. Även personer som har gått en omstart i livet på grund av förlust av jobb, flytt, skilsmässor, o dylikt kan representeras av Narren. På många sätt har de befriat sig från tidigare bördor. De har nu möjligheten att återupptäcka livet än en gång med helt nya ögon och de kan nå stor framgång. Narrens negativa sida kommer till uttryck när man inte har ett specifikt mål i sikte. Målet kan vara abstrakt - såsom personlig utveckling, upptäcka inre gåvor, personlig utveckling, osv.

Astrologisk korrespondens: Uranus

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana