De fyra sviterna i tarot

Astro / Tarotkorten

De fyra sviterna i tarot är Bägare, Stavar, Mynt (Pentagram) och Svärd.

Bägare

Ess i BägareElement: Vatten

Färg: Blå

Genus: Feminin, Yin.

Symboliserar: Kärlek, känslor, vänner, familj, konstnärlighet, drömmar, fantasier.

De flesta bägarkort är positiva och tyder på att allt kommer relativt lätt.

Bägarvitens människor, dvs. de klädda korten är för det mesta vänligt inställda - de är våra vänner, äkta makar, syskon och föräldrar - eller andra vänligt inställda människor i våra liv. Bägarsvitens människor är känsliga och snälla.

Många Bägarkort i en tarotläggning anses symbolisera att frågeställaren befinner sig i en situation som påverkar honom eller henne känslomässigt.

Bägarkorten brukar relateras till relationerna i frågeställarens liv.

Stavar

Ess i StavarElement: Eld

Färg: Röd

Genus: Maskulin, Yang

Symboliserar: handling, arbete, projekt, företag, mål, planering, självförtroende, självständighet.

De flesta stavkort är positiva men betyder att man uppnår sina mål om man arbetar och anstränger sig.

Människorna i stavsviten kan vara vänligt inställda eller inte; de agerar oftast i självintresse. Du måste ge något för att få något. De är oftast självständiga, glada, energiska och initiativrika.

Många stavkort betyder oftast att frågeställaren befinner sig i en situation som kräver ansträngning och arbete.

Stavkorten brukar relateras till arbete och projekt.

Mynt / Pentagram

Ess i pentagramElement: Jord

Färg: Grön

Genus: Feminin, Yin

Symboliserar: Det materiella, fysiska, kroppen, sinnena, pengar, ekonomi, stabilitet, stadga, trygghet, resultat.

Korten är för det mesta positiva och visar vilka resultat vi fått hittils.

Människorna i myntsviten är vänliga och delar med sig av sin kunskap, färdigheter eller pengar - de är antigen folk som ser till att vi har det bra eller våra chefer och välgörare. Dessa människor är oftast pålitliga, seriösa, hårt arbetande och någon som man kan lita på.

Många myntkort i en läggning betyder oftast att frågeställaren bryr sig om pengar och materiella tillgångar, men även om att frågeställaren kan se resultat av sitt arbete.

Myntkorten brukar relateras till våra belöningar och resultaten av vårt arbete.

Svärd

Ess i SvärdElement: Luft

Färg: Gul

Genus: Maskulin, Yang

Symboliserar: tankar, kommunikation, problem, kamp, krig, separationer, manipulation, svek, oro, mentalt arbete.

De flesta kort i svärdsviten är negativa och visar på negativa erfarenheter i våra liv. Man anser också att de flesta kort även kan betraktas som positiva eftersom negativa händelser gör oss mognare.

De klädda korten i Svärdsviten är oftast människor i vår omgivning som är negativt inställda, kyliga, bittra, manipulativa och fientliga. De kan ställa till stora problem för oss. För det mesta vill de oss illa. De kan vara vänner eller andra människor i vår omgivning som sviker och hindrar oss. Ibland kan de vara auktoriteter.

Många svärdkort betyder oftast att frågeställaren befinner sig i en jobbig situation. Problem, korruption, skvaller, mentalt arbete hotar.

Svärdkorten brukar relateras till sådana dilemman som uppstår i våra liv som är väldigt svåra att lösa och som kräver svåra beslut.

Lilla Arakana

Korten i lilla arkana anses symbolisera vardagshändelser. Lilla arkana är indelad i fyra sviter. Varje svit förknippas med ett element och talen 1(Ess) till 10 tolkas i enlighet med numerologin. De klädda korten anses stå för människor i vår omgivning, men även för egenskaper hos oss själva eller andra. De klädda korten kan också betyda vissa situationer. De klädda korten kan därför ställa till stora problem för nybörjaren.

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.