Tio pentagram (Ten of Pentacles): Pengar

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Tio pentagram i tarot, ten of pentacles

Pengar, framgång, trygghet, familjelycka, goda vänner, ett arv, belöning för ett välgjort arbete.

Kortet kan också betyda att man snart får mer pengar, t ex en lönehörhöjning, eller att man får lön för mödan eller får något sålt. Pengar ger trygghet och belåtenhet.

Kortet kan också betyda att man inte ser dolda möjligheter, att man lever enligt rutin. 10 i mynt har en konventionell ton, eftersom kortet även står för familjeband, släkt, succession och arv.

10 i mynt står för det mesta för en period av ekonomisk tur och ekonomisk välstånd.

Mynt står för det materiella, ägodelar, pengar och för det praktiska. Tior står för fulländning och slutet på en cykel.

Allmän betydelse - Kortet står för familjeangelägenheter och familjehuset, såväl som för arkivering och ekonomiska vinster.Jobb - Du får löneförhöjning eller får dina varor sålda. Dina affärer går bra. Om du sökt arbete, kommer du att få det. Jobbet kommer att visa sig vara lönsamt.

Kärlek - Pengar, kanske arv spelar roll i din relation. Ni får kanske mer pengar, som gör framtiden stabilare, eller så kan ni vänta er att bli gamla tillsammans.

Ekonomi - Du får löneförhöjning eller får dina varor sålda. Dina affärer går bra. Vänta dig en ökning av dina inkomster.

Astrologisk korrespondens: Merkurius i jungfrun – Tredje dekanen i jungfrun (12–21 september)

Pentagramsviten

Mynt

Jord

Resurser

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.