Sex svärd (Six of Swords): Övergång

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Sex i svärd i tarot, six of swords

Resor över havet, en viktig resa eller en metaforisk resa över problemens hav. Vetenskap. Intellektuell lösning.

Dina framsteg är små men säkra. Allt kommer att bli bättre, men det tar tid. Vänta dig en sen lösning.

Svärd står för tankar och idéer, kommunikation, skvaller, sjukdom och problem. Sexor står för tillrättaläggande.

Allmän betydelse - Kortet står för resor på vatten, en angenäm semesterresa eller en budbärare.

Jobb - Tiden går och det är inte så mycket som händer. Allt står inte stilla och du rör dig sakta men säkert mot lugnare vatten.

Kärlek - Efter en tid av problem, väntar du helt enkelt på bättre tider. Det ger dig tid att tänka över ganska mycket.

Ekonomi - Din ekonomi blir bättre, men inte mycket bättre. Om du söker en lösning på ett ekonomiskt problem, vänta dig en sen lösning.

Astrologisk korrespondens: Merkurius i vattumannen: Andra dekanen i vattumannen (1–10 februari)Svärdsviten

Svärd

Luft

Intelligens

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.