X. Lyckans hjul, The Wheel of Fortune

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Lyckans hjul i tarot, the wheel of fortune

Lyckans Hjul står för händelser i våra liv som kommer oväntat och plötsligt och som till synes är ödesbestämda.

När lyckans hjul dyker upp, kan man vänta sig en förändring som vanligtvis leder till att saker bättre, men inte alltid.

Lyckans hjul kan också stå för ödestro, fatalism, och tron på en högre ordning och mening med våra liv. Många gånger är Lyckans Hjul endast konsekvensen av våra handlingar som tar livet i en eller annan riktning.

Lyckans Hjul står rent allmänt för en förändring.

Allmän tolkning - Kortet symboliserar vanligtvis lycka och tur. Kortet kan däremot också stå för de förändringar i livet som bara kommer och de är inte alltid positiva. Kortet har också med ödet att göra, dvs. det som händer är förutbestämt.Jobb - På jobbet kommer en del händelser att plötsligt ändra ordning och inriktning. Kanske befordras du, kanske får du det sämre. Det återstår att se.

Kärlek - Om du är singel betyder kortet du kommer att möta någon av en slump. Relationen kommer att få en karmisk prägel.

Ekonomi - Din ekonomi kommer att förändras plötsligt, förmodligen till det bättre.

Astrologisk korrespondens: Jupiter

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana