Signifikator i tarot

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Personer som lär sig tarot vill gärna veta vad de har för signifikator, för att veta vilket kort som representerar självet.

Det finns flera metoder att välja signifikator. Nedan kommer vi att gå genom de kända metoderna att identifiera självet i tarot, varefter vi kommer att presentera vår egen metod.

1. Narren

Narren

Det finns tarottolkare som väljer Narren som signifikator för villken person som helst. Det går så klart bra att använda sig av Narren, men då saknar man ett viktigt kort i läggningen.

2. Stjärntecken

Vissa tarottolkare väljer signifikator utifrån frågeställarens stjärntecken. Det är de klädda korten som man syftar på. En drottning är en kvinna, en kung är en man. En Page är ett barn av vilket kön som helst, medan en riddare är en situation eller en person av det manliga könet.

Drottning i Stavar Kung i Stavar

Stavar förknippas med eldelementet och därmed med Väduren, Lejonet och Skytten. En Drottning i Stavar är en kvinna född i Vädurens, Lejonets eller Skyttens stjärntecken, medan en Kung i Stavar är en man född i Vädurens, Lejonets eller Skyttens stjärntecken.

Kung bägare Drottning bägare

Bägare förknippas med vattenelementet och därmed med Fiskarna, Kräftan och Skorpionen. En Drottning i Bägare är en kvinna född i Fiskarnas, Kräftans eller Skorpionens stjärntecken, medan en Kung i Bägare är en man född i Fiskarnas, Kräftans eller Skorpionens stjärntecken.

 

Kung i Stavar Drottning i Stavar

Pentagram förknippas med jordelementet och därmed med Oxen, Jungfrun och Stenbocken. Drottning i Pentagram är en kvinna född i Oxens, Jungfruns eller Stenbockens tecken, medan en Kung i Pentagram är en man född i Oxens, Jungfruns eller Stenbockens tecken.

Drottning i Svärd Kung i Svärd

 

Svärd förknippas med luftelementet och därmed med Tvillingarna, Vågen och Vattumannen. En Drottning i Svärd är en kvinna född i Tvillingarnas, Vågens eller Vattumannens tecken, medan en Kung i Svärd är en man född i Tvillingarnas, Vågens eller Vattumannens tecken.

Problemet med den här medoten är att man blir förvirrad av alla andra betydelser som korten har. Dessutom så vet man inte om en riddare är en person eller en situation. Eftersom varje svit i tarot dessutom behandlar ett livsområde, blir det besvärligt med att få rätt på personerna eftersom vi alla arbetar, älskar, tjänar pengar och tänker, oavsett stjärntecken.

3. Magikern och Överprästinnan

Magikern Överprästinnan

 

Man kan också välja Magikern som signifikator om frågeställaren är en man, och Överprästinnan om signifikatorn är en kvinna. Fungerar det för dig är det en bra metod, men åter igen, så begränsar man en tolkning medan man saknar ett kort i tarotläggningen.

4. Välja signifikator utifrån personlighet/situation

Andra tarottolkare kan inte tolka en läggning om de inte har en signifikator. Då väljer de en signifikator som representerar en person utifrån ett mix av ålder, kön, stjärntecken, utseende och livssituation, beroende på hur tolkaren själv ser på personen som tolkar. Det finns fördelar och nackdelar. Fördelen är att man inte begränsar tolkningen och att man ger tolkningen ytterligare tolkning och är en bra metod för den tolkare som MÅSTE ha en specifik signifikator. Nackdelen är att valet av signifikator kan vara godtycklig. Även den som tror sig vara en god tarottolkare med erfarenhet och intuition kan göra misstag i bedömningen av en person.

5. Vår metod - Låt korten berätta

Bästa och enklaste sättet är att slummässigt välja signifikatorn i varje läggning. Signifikatorn är oftast situationskortet eller kortet som representerar frågeställaren.