Tarotkortens astrologiska korrespondenser

Astro / Tarotkorten

Tarotkortens astrologiska korrespondenser.

Tarotkortens astrologiska korrespondenser
Ett sätt at berika dina tarottolkningar är genom att kombinera tarot och astrologi.

Tarotkorten ingår i flera olika system, exempelvis en som handlar om numerologi, och sedan har man elementläran.

"Även om det var Aliester Crowley, upphovsmannen till Toth tarotleken, som var först med att slå samman tarot och astrologi offentligt och gav varje tarotkort i stora och lilla arkana en astrologisk motsvarighet, finns det astrologiska symboler även i Rider-Waite-Smith tarotleken, vars upphovsman var Arthur Edward Waite.

Det är vettigt att anta att förbindelsen mellan tarot och astrologi kom till stånd i Golden Down – ordern vars medlemmar inkluderade både Crowley och Waite.

Tarot är inbäddat i flera olika system. Astrologi är ytterligare ett. Elementläran finns både i tarot och astrologi. De fyra sviterna i lilla arkana förknippas var med ett element och en grupp av motsvarande stjärntecken.
Det är också viktigt att påpeka att vi befinner oss överallt i både tarotleken och i astrologin. Vi har alla stjärntecken i födelsehoroskopet och influeras av alla planeter. På samma sätt har vi egenskaper och erfarenheter i olika delar och skeden av livet som förknippas med varje tarotkort." (från Tarotkortens astrologiska korrespondenser. Få ut mer av varje tarotkort för bättre tarottolkningar)

Stora arkana

Varje kort i stora arkana tilldelades en planet eller ett stjärntecken. På detta vis kom alla himlakroppar och alla stjärntecken att associeras med ett tarotkort.

Stora arkanas kort är betydelsefulla i en tarotläggning. De kommer att utgöra, när de dyker upp centraltemat. Övriga kort bör tolkas ihop och i samband med läxan och den stora erfarenheten som kortet representerar.

Om flera kort dyker upp går frågeställaren genom en stor omvälvande förändring.

Stora arkana och astrologiska korrespondenser

Bildkälla: Tarotkortens astrologiska korrespondenser. Få ut mer av varje tarotkort för bättre tarottolkningar

Lilla arkana

Visste du att varje stjärntecken kan delas in i tre olika dekanområden som berättar mer om individens öde? Varje dekan styrs av en planet, utöver den planet som normalt är förhärskande i själva stjärntecknet.

Lilla arkanas kort blev associerade inom Golden Dawn ordern var med en dekan. Detta gäller dock korten ess till tio.

Crowley gick dock utifrån chaldeansk härskarskap för varje dekan.

Huruvida ett stjärntecken är kardinal, fast eller föränderlig spelar roll. De kardinala tecknen handlar om att börja något nytt, de fasta om att bevara och vidareutveckla det redan påbörjade, medan de rörliga handlar om att avsluta, så att nästa början kan äga rum.

Lilla arkana  och astrologiska korrespondenser

Bildkälla: Tarotkortens astrologiska korrespondenser. Få ut mer av varje tarotkort för bättre tarottolkningar

De klädda korten

Sättet man förknippar de klädda korten med astrologin verkar komplicerat.

Pagerna förknippas inte med några stjärntecken och dekaner, utan de förknippas med elementläran. Pagerna ses mera som rå elementenergi, som inte har förfinats och som inte hanteras så bra.

För bra balans vore det utmärkt om varje hovkort hade en balans av jord, eld, luft och vatten. Vem är perfekt? Ingen! Varje klätt kort har vissa egenskaper men saknar andra.

Kungarna är den eldiga delen av varje svit. De är därmed passionerade med att uttrycka svitens energi.

Drottningarna är den vattniga delen av varje svit. De är därmed förstående och mottagliga.

Riddarna är den luftiga delen av varje svit. De kommer att påverka dera miljö.

Pagerna representerar varje svits outveklade energi.

Men de klädda kortens betydelser är mera intressanta än så.

Kung i stavar associeras exemempelvis med sista dekanen i skorpionen och de första två dekanerna i skytten. Detta innebär att denna kung förknippas med 7 bägare (sista dekanen skorpionen) samt åtta och nio stavar (första och andra dekanen i skytten).

Klädda hovkort i tarot och astrologiska korrespondenser

Bildkälla: Tarotkortens astrologiska korrespondenser. Få ut mer av varje tarotkort för bättre tarottolkningar

-------------------


 

Vill du i stället fördjupa dig i varje tarotkort i Stora Arkana kan du lära dig mer om varje kort