XIII. Döden, Death

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Döden i tarot, Death

Döden kommer med en förändring, eller ett slut som innebär en ny början.

Oftast betyder kortet en transformering av självet och sitt sätt att se på världen, på sig själv och på sin omgivning. Ibland betyder kortet även en beteendeförändring också.

Döden står för alla typer av slut - i relationer, på jobbet, på en fas i livet. Döden betyder också att du kommer till nya insikter och att din perception av livet förändras.

I de fall Döden innebär ett slut, kommer slutet att visa sig vara befriande och en förändring till det bättre.

Om du har ställt en ja/nej fråga, betyder Döden "nej".

Allmän betydelse - Döden betyder dödlighet och ett slut. Om frågeställaren är en man, kan kortet symbolisera förlusten av välgörare. För en kvinna betyder kortet många hinder. För den unga kvinnan kan kortet betyda misslyckande i äktenskap.

Jobb - På jobbet kommer förändringar att äga rum. Antigen får du förändrade arbetsuppgifter eller uppgifterna kräver ett nytt sätt att tänka. Ibland betyder kortet att du bli uppsagt men detta kommer sällan som en överraskning.Kärlek - I kärlek betyder kortet oftast ett relationsslut. Ibland betyder dock kortet endast en förändringar i uppfattningar.

Ekonomi - På det ekonomiska området betyder kortet en förändring. Antigen slutar en inkomstkälla att ge dig pengar eller en svår ekonomisk situation kommer att sluta gälla. Kortet kan också betyda att du ändrar uppfattningar och ser annorlunda på din ekonomi.

Astrologisk korrespondens: Skorpionen

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana