Numerologin i tarot

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Drotnting i svärd i tarot, queen of swords

 

Noll (0) står för ingenting, innan allting börjar. Endast Narren har siffran noll. Narren är ett vilt kort. Allting kan hända.

Ess (1) står för en ny början, något börjar ta form. Detta något kan sedan utvecklas eller inte.

Korten som symboliserar ettor i Stora Arkana är Magikern (1), Lyckans Hjul (10) och solen (19). I de fyra sviterna har vi Ess i stavar, Ess i bägare, Ess i pentagram och Ess i svärd. Även tiorna är ettor.

Alla nya början är positiva. I stora arkana syns detta tydligast. Magikern är människan som använder hela sin potential som kan föbättra sina livsvillkor (Lyckans Hjul) och som leder in honom till framgång (Solen). Ettans budskap är: Du kan om du vill!Två (2) står för dualitet. En ny faktor spelar in. Det kan vara något angenämnt eller inte beroende på svit.

I stora arkana ha vi flera tvåor: Överprästinnan (2), Rättvisan (11) och Domen (2). I Lilla arkana har vi två i stavar, två i bägare, två i pentagram och två i svärd.

Tvåan förenar människans potential i Magikern (I) med en högre moral (Överprästinnan) och påminner oss om att man även måste handla rätt. Rättvisan (11) är konsekvensen av våra handlingar medan Domen är straffet eller befrielsen från straffen, beroende på hur man har skött sina uppgifter (20). Tvåans budskap är: Skaffa erfodlig kunskap innnan du går vidare och kompromissa!

Tre (3) står för kreativitet och expansion av tvåan, som ger sig ut och interagerar med världen.

Kejsarinnan (3), Den hängde (12) och Världen (21) är alla treor i stora arkanan. I lilla arkana har vi tre i stavar, tre i bägare, tre i pentagram samt tre i svärd.

Trean är människan skapandeförmåga. Kejsarinnans (3) skapandeförmåga är så stor att hon kan dedikera hela sitt liv för sin generation något som kan leda till stora uppoffringar (12) men även fullbordan (21). Den hängde är det enda negativa kortet i stora arkana och är oftast kortet för martyren. Treans budskap är: Offra dig för de goda sakerna men låt inte andra utnyttja dig.

Fyra(4) står för stabilitet. Nu har trean fått stadga och struktur.

I stora arkana förknippas både Kejsaren (4) och Döden (13) med fyran. I lilla arkana har vi alla fyra fyror,stavar,bägare, pentagram och svärd.

Fyran står för begränsning. Döden är ett slut. Längre än så går det inte. Fyrans budskap är: Känn till dina egna begränsningar!

Fem (5) står för förändring och frihet.

Överprästen (5), Måttfullhet (14)

Fem i Stavar (-)

Fem i Bägare (-)

Fem i Pentagram (-)

Fem i Svärd (-)

När man har kommit fram till fyran har man insett att begränsningarna gör det svårt för var och en att expandera och komma vidare. Men 5-an ger dig möjlighet att tänja på gränserna och söka sin egen väg i livet. Femmans budskap är: Lär dig reglerna för att kunna bryta mot dem!Sex (6) står för tillrättaläggande, balans och harmoni. Efter de problem som uppstår i femman uppnås en viss balans och jämvikt igen.

DeÄlskade(6), Djävulen (15)

Sex i Stavar (+)

Sex i Bägare (+/-)

Sex i Pentagram (+) Sex i Svärd (+/-)

De Älskade i stora arkana står för det mesta för ett moraliskt val. Väljer man fel enligt de moraliska reglerna befinner man sig under Djävulens influens. Sexans budskap är: Övervinn dina svagare sidor!

Sju (7) står för tro och hopp.

Vagnen (7), Tornet (16)

Sju i Stavar (+/-)

Sju i Bägare (+/-)

Sju i Pentagram (+/-)

Sju i Svärd (+/-)

Vagnen respresentera människan när denne vill vinna till varje pris. Om denne inte är försiktig, kan det sluta med Tornet. Idealen krossas och man kan bli besegrad. Sjuans budskap är: Håll dina mål och ideal realistiska!

Åtta (8) står för ansträngning och lösning.

Styrkan (8), Stjärnan (17)

Åtta i Stavar (+)

Åtta i Bägare (+)

Åtta i Pentagram (+)

Åtta i Svärd (-)

Styrkan står oftast för en period av prövningar. För att finna styrka och inspiration för att kunna gå vidare finner man oftast inspiration i Stjärnan. Hopp alena leder oftast till ingenting. Därför bör man anstränga sig mer än så. Kanske kan man stå ut med ganska plågsamma situationer i vilka förtryck, hårt monotont arbete eller acceptans av sina känslor är vanliga. Åttans budskap är: Ansträngning lönar sig!Nio (9) står för kontemplation.

Eremiten (9), Månen (18)

Nio i Stavar (-)

Nio i Bägare (+)

Nio i Pentagram (+)

Nio i Svärd (-)

Eremiten är människan i sin enskildhet som söker efter självkännerdom. Blir ensamheten för stor, kan den leda till isolering eller konstiga tankar och mardrömmar (Månen). Månen kan också vara en tid av stor kreativitet och bör inte endast ses i negativa termer. Att kunna klara sig själv och ha den tid man behöver för att kultivera sitt inre eller hjärna, kan dock vara positiv. Nians budskap är: Känn dig själv!

Tio (10) står för fulländning och slutet på en cykel, men även en ny början. 10 är en kombination av 1 (början) och 0 (innan allting börjar).

Magikern (1) , Lyckans Hjul (10) och Solen (19)

Tio i Stavar (-)

Tio i Bägare (+)

Tio i Pentagram (+)

Tio i Svärd (-)

I tian som är egentligen en etta (1+0=1) är man färdig med något. 10 i bägare står för att kärleken är fullbordad, kanske har det slutat med ett bröllop. Det är inte slut här. Det är en ny fas på gång: Äktenskapslivet. 10 i svärd står för totalt misslyckande, men det betyder också att något är slut och att något nytt börjar. Tians budskap är: Varje slut - lyckligt eller ej - är chansen till en ny början!

Bägarsviten

Bägare

Vatten

Relationer

Ess Åtta
Två Nio
Tre Tio
Fyra Page
Fem Riddare
Sex Drottning
Sju Kung

Sviter och element

Sviterna i tarot - Bägare, Stavar, Mynt och Svärd.

Elementen i tarot - Vatten, Eld, Jord och Luft.

Tarot: en introduktionsvideo - En introduktionsvideo i tarotkortens värld.