XX. Domen, Judgement

Tarotkortens betydelser

Astro / Tarotkorten

Domen i tarot, Judgement

Domen eller Yttersta Domen utgör en tid av rannsakan.

En tid, då man får tänka över sitt liv, vart man har kommit, vad man har åstadkommit och hur man har nått hit. Kortet kan också stå för en period i livet då man kommer att testas. En student kan få upp det här kortet inför prov, tentamen och examina.

Den här tiden innebär också en tid för beslut angående vad nästa destination blir. Sedan inträder en känsla av lättnad.

Domen står oftast för vägskäl, och behov av att fatta beslut. Vad man väljer för konsekvenser med sig, men det viktigaste är att välja något.

Domen kan också stå för att räkenskapens tid nu är här och att man nu får möta sina rädslor. Gamla skulder behöver nu betalas, det går inte längre att smyga sig undan sitt ansvar.

Allmän tolkning - Kortet symboliserar förnyelse och förändring, svåra avgörande beslut och frigörelse, liksom resultat.

Jobb - På jobbet kommer du att behöva rannsaka dina avsikter liksom dina mål.Kärlek - Du kan vänta dig att diskutera med din partner, erkänna era misstag, och ta relationen till en ny nivå.

Ekonomi - Nu går det inte längre att vänta, det gäller att betala sina skulder.

Astrologisk korrespondens: Pluto

Stora Arkanan

Stora Arkana består av 22 kort. Korten i stora arkana anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses även symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig (Narren) till fullärd och kapabel (Världen).

Narrens resa - Ett sätt att förstå och lära sig betydelsen för korten i Stora Arkana