Psykologi och samhälle

Bra social integration = bättre fysisk hälsa

Ny forskning visar att personer som har ett starkt socialt nätverk inte bara mår bättre. Sociala relationer har även en positiv inverkan på vårt fysiska välbefinnande.

Sociopat eller psykopat?

Sociopat och psykopat är inte en och samma sak. Den stora skillnaden är att sociopaten har blivit betingad av miljön medan för psykopaten handlar det om gentik. En sociopat har nämligen endast en beteendestörning, som kommer till följd av uppfostran.

Rika mer benägna att fuska, ta godis från barn och bryta mot trafiklagar än fattiga

Folk från den rika överklassen är mer benägna än fattigare människor att bryta mot lagar medan de kör, ta godis från barn och ljuga för ekonomisk vinning, hävdar en ny studie.

Mångfald är ett godtyckligt begrepp hävdar forskarna

Mångfald pratas det hela tiden om. Men vad betyder egentligen mångfald? Enligt en ny studie, betyder mångfald olika saker för olika personer

Vinnare är mer aggressiva visar ny studie

Enligt en ny studie brukar vinnarna vara aggressivare mot de som förlorar mot dem i tävlingssammanhang än förlorarna är mot vinnarna.

Lumpen förstärker negativa karaktärsdrag, hävdar forskare

Helt utan tvekan skapar krig trauma och djupa psykologiska ärr hos soldater. Detta leder till att krigsveteraner inte kan fungera normalt i det civila livet.

Psykologisk manipulation - Allt du behöver veta

Den här guiden kommer att hjälpa dig att förstå hur personer med psykopatiska drag manipulerar sina offer.

Manipulation: Hur du blir manipulerad och hur du kan undvika att bli det

Manipulation existerar för ett den fungerar, skriver Harriet Braiker i boken "Who's pulling your strings?" från 2004.

Kan man lita på sin intuition?

Det finns de som menar att man kan. En del menar att det är fel att tänka så.

Undvikande personlighets störning kan övervinnas

Det är vad Nicole Abdale hävdar i alla fall. Personer som på grund av överdriven blyghet undviker samspel med andra människor utgör cirka 1% befolkningen.

Hade Abraham Maslow rätt? Behovstrappan granskas av forskare för första gången

1943 föreslog den amerikanska psykologen Abraham Maslow att alla människor eftersträvar att fylla en behovshierarki, som brukar representeras som en pyramid (eller en trappa). Behoven ansågs vara universella.

Inspiration från döende från en australiensk sjuksköterska

En australiensk sjuksköterska, Bronnie Ware, arbetade under flera år i palliativ vård, och tog hand om patienter som hade högst 12 veckor kvar att leva. Hon berättade om sina erfarenheter i en blogg med namnet ”Inspiration and Chai”.

Lär dig identifiera destruktiva och konstruktiva tankemöster.

Vi har hört det här alltför många gånger: En vinnare är en person som ser möjligheter i allt, medan en förlorare är någon som tänker negativt och som inte tror på sig själv.

Flickor känner lika mycket eller mer sorg och ilska än pojkar när vänner sviker

Den 22 november genomförde Duke University en studie, som visade att flickor före tonåren inte är bättre på relationer än pojkar i samma ålder är, trots att tidigare forskning tyder på annat.

Hjärnan kan lära sig att snabbt omvärdera personer och situationer

Om vi bara intalar oss själva när vi ser arga ansiktsuttryck att personens känslor inte har med oss att göra, kan vi avvärja oss mot den negativa påverkan som arga personer i omgivningen har på oss.

Högfungerande autister bryr sig inte om vad andra tycker och tänker om dem

Autister bryr sig inte om andra människors uppfattningar om de. Därför beter de sig likadant när de är ensamma och när de befinner sig bland andra människor. 

Människobarn och chimpansungar uppvisar ungefär samma beteende under barndomen

Människobarn och schimpansungar uppvisar liknande lek- och spelbeteende under barndomen.

Våra hjärnor är hårdkodade för att frukta kreativitet

För att vi ska kunna överleva och utvecklas, måste vi komma på nya idéer och med oväntade lösningar på svårlösta problem.

Populära barnprogram förmedlar att berömmelse är viktigare än att vara snäll mot andra människor

Det är berömmelse som understryks i TV-program som är populära bland barn mellan 9-11 år, visar en ny studie som gjordes av UCLA-psykologer. 

Personer som sprider negativa rykten om andra utvecklar sämre självförtroende

Enligt en social psykologisk studie, visade det sig att folk som skvallrar om andra, kan få bättre självförtroende: förutsatt att de säger positiva saker när de pratar om andra.

Krav på fördomsfrihet leder ökar fördomar och fientlighet mot andra

I dagens värld, tvingas vi jobba eller plugga tillsammans med människor som kommer från olika bakgrunder och som har olika förutsättningar.

Mindre TV-tittande och fler bibliotekbesök innan barnet ens kan prata leder till bättre prestation i skolan

Det som föräldrar gör med sina barn innan de ens börjar tala, är viktigt för barnens framgång i skolan, hävdar några forskare. Detta är långt viktigare än barnens sociala bakgrund. 

Lyckan har en mörk sida, hävdar forskare

Alla vill vara lyckliga och man strävar efter lycka, något som blir ett mål i sig i dagens samhälle. Några forskare hävdar däremot att lycka har en mörk sida.

Andlighet gör barn lyckligare

Det är inte religiös praktik, typ att gå i kyrkan och be till Gud eller meditera som gör barn lyckliga, utan ett trossystem som ger trygghet i svåra livssituationer.

Kopplingen mellan att ge och lycka

Finns det ett samband mellan ett lands bidrag till internationella biståndsprogram och medborgarnas lycka?

Introvert? Så här kan du lyckas i livet

Hur mycket tid bör man spendera på att kämpa mot sin "natur"? Är det inte bättre att leva i enlighet med den?