Orolig för AI? Så klarar du av AI-ångest

Livsstil / Psykologi och samhälle

Liknande oro för tekniska framsteg, som "datorfobi" , "datorångest" och "teknostress" dök upp på 1980-talet.

Orolig för AI? Så klarar du av AI-ångest

2023-07-08 Till och med tekniska experter har blivit förvånade över den senaste tidens snabba tillväxt av AI-teknik, som kan hålla mänskliga konversationer på flera språk, skapa musik och göra medicinska undersökningar. 

Även om de potentiella fördelarna med AI inom områden som sjukvård verkligen är inspirerande, är förändringstakten snabb och det finns fortfarande mycket osäkerhet kring framtiden.Om du känner dig orolig för hur AI kan påverka din karriär, din integritet eller din säkerhet under de kommande åren, har du kanske AI-ångest. Denna term, myntad av en marknadsföringsbyrå, som blivit populär genom spridning på sociala medier, beskriver den obehagliga känslan som uppstår när man tänker på effekterna av AI på mänsklig kreativitet och uppfinningsrikedom.

Ångestsyndrom har att göra med svårigheter att klara av osäkerhet och oklarheter. Människor blir inte endast oroliga för det som finns, utan även för det som är okänt. AI-ångest härrör från känslor av osäkerhet om AI:s potential, till exempel skapandet av  falska videor och spridning av desinformation som polariserar individer som tillhör olika befolkningar.  AI-producerat innehåll kan också provocera fram en negativ känslomässig reaktion hos åskådarna, till exempel en kuslig känsla när en AI-röst liknar en människoröst men inte riktigt.

Det kan hjälpa att veta att dessa känslor inte nödvändigtvis är nya. 

Liknande oro för tekniska framsteg, i form av datorfobi, datorångest och teknologisk stress uppstod på 1980-talet.

På många sätt liknar AI-ångest den eko-ångest som många unga känner för klimatförändringar. Liksom miljöförstöring är snabb digitalisering ett resultat av mänsklig aktivitet. Många människor känner nu att båda dessa håller på att komma ur deras kontroll.

Men AI-ångest behöver inte styra ditt liv. För mycket oro kan påverka dagliga aktiviteter och till och med leda till andra medicinska problem och kan hindra dig från att se det positiva med digitala framsteg. Nedan följer tre tips för att hantera det.1. Inse att AI redan är här

Bristande kunskap om AI-teknik kan framkalla känslor av rädsla och oro. Att ta en stund att tänka på hur AI redan är en del av våra liv kan göra de nya verktygen som använder liknande algoritmer mindre skrämmande.

Många använder till exempel Apples Siri för att leta efter restauranger i närheten eller väljer en film baserat på Netflix rekommendationer . AI är också en del av Duolingo som hjälper folk lära sig nya språk och av Google Maps för att navigera i en ny stad.

2. Förbered dig på nya karriärmöjligheter

Helt säkert kommer AI att påverka nästa generations anställda. En rapport från 2020 från World Economic Forum förutspådde att 85 miljoner jobb kommer att ersättas av AI år 2025, medan AI potentiellt kan generera 97 miljoner nya roller i 26 länder.

Men du kan förbereda dig genom att lära dig hur AI påverkar just din bransch och redan nu kan du börja lära dig använda de nya verktygen.

Viktigt är dock att vara uppmärksam på att hålla jämna steg med mänskliga färdigheter som interpersonella färdigheter eller emotionell intelligens som AI (ännu) inte kan ersätta. En kombination av digitala och mjuka färdigheter behövs för arbetskraftens framtida hälsa.3. Ta en paus

Om du känner dig överväldigad, stäng av digitala enheter eller ta en paus från skärmarna. Att använda nya AI-verktyg eller läsa rubrikerna kan få dig att känna dig orolig eller ängslig. Forskning har visat att en minskning av icke-arbetsrelaterad digital skärmanvändning förbättrar välbefinnandet och humöret överlag. Ironiskt nog finns det användbara digitala stödverktyg, som Digital Detox , som kan hjälpa dig att minska din skärmtid.

Du kanske till och med kan använda AI eller andra digitala verktyg för att berika ditt offlineliv. Till exempel att använda Google Maps för att hitta en säker cykelväg, eller be ChatGPT om ett recept för att laga mat för dig och dina vänner. På så sätt kan du ta en paus från skärmen samtidigt som du påminner dig själv om fördelarna som teknik kan ge ditt liv – två bra sätt att minska din AI-ångest.

4. Läs på om reglering

Det kan även vara bra att veta att många regeringar tar AI-tekniken och de hot som uppstår på stort allvar.

Till exempel har EU just godkänt ett lagförslag, AI-lagen , för att reglera användningen av AI i samhället.

AI- skapare och andra tekniska experter tror att reglering av AI är avgörande för att bygga förtroende för tekniken innan den används mer allmänt. Bra reglering kan maximera värdet som AI erbjuder för samhället, samtidigt som risker – och AI-ångest minimeras.

Källa

United Nations University tillhandahåller finansiering som medlem i The Conversation UK.

Återpublicera artikeln gratis, online eller i tryck, under Creative Commons-licens.