Psykisk misshandel och kvinnors våld bör tas på större allvar, hävdar forskare

Livsstil / Psykologi och samhälle

Forskarna hoppas med studien bidra till mer rättvisa i bedömning av våldsbrott.

Psykisk misshandel och kvinnors våld bör tas på större allvar, hävdar forskare

2021-08-16: Enligt en ny svensk studie, tar samhället psykisk misshandel samt kvinnors våld mot män på mindre allvar, något som har konsekvenser för hur samhället bedömer våldsbrott.

Man brukar bedöma psykisk misshandel som mindre allvarligt, jämfört med fysiskt våld. När kvinnor slår män, tycker man inte att det är så farligt.

En ny studie från Lunds universitet visar att den våldutsatte och samhället bedömer olika typer av misshandel på mycket olika sätt.

I studien ingick 113 person som hade utsatts för psykiskt och fysiskt våld i en nära relation. De fick skriva om upplevelserna som sedan graderades på en skala.

340 person läste texterna med berättelserna och de fick värdera allvaret i det offren fick uppleva.

De som läste texterna graderade psykisk misshandel som mindre allvarligt än de som skrev texterna och gick genom själva upplevelsen.

De som läste texterna tenderade att värdera det fysiska våldet som allvarligare än de som själva utsatts.

Forskarna kom fram till att vi har svårt att sätta in oss i hur mycket lidande psykiskt våld skapar för offren.

”Företeelser som social isolering, verbal aggression, hot, rädsla, kontrollerande beteende, trakasserier, stalking, förolämpningar, förödmjukelse och ärekränkning är, enligt Lundaforskarna, exempel på psykiskt våld som uppges allvarligare än att bli slagen, sparkad, knuffad, biten, klöst eller annat fysiskt våld.” (1)

En annan del av studien visade dessutom att man bedömer som regel mäns våld mot kvinnor allvarligare än kvinnors våld mot män.

Denna studie gjords genom att man bytte namn på kvinnliga och manliga förövarens namn. Studiedeltagarna tenderade att klassificera våld som allvarligt när de trodde att mannen var förövaren.

Kommunikationssvårigheter kan ligga bakom varför samhället har sådana förutfattade meningar, menar forskarna, och Forskarna hoppas med studien bidra till mer rättvisa i bedömning av våldsbrott.

Artikeln What you say and what I hear – Investigating differences in the perception of the severity of psychological and physical violence in intimate partner relationships är publicerad i PLOS ONE.

Författare är: Sverker Sikström, Mats Dahl, Hannah Lettmann, Anna Alexandersson, Elena Schwörer, Lotta Stille, Oscar Kjell, Åse Innes-Ker, Leonard Ngaosuvan (Samtliga från Lunds universitet utom den sistnämnde från Linköping universitet).


Källa

(1) Lunds universitet, Våldet vi inte tar på allvar: Psykisk misshandel och kvinnor som slåss, Av Ulrika Oredsson - publicerad 19 augusti 2021