Hur ond är du?

Livsstil / Psykologi och samhälle

Vad är D-faktorn och hur kan du ta reda på din mörka personlighetsfaktor?

Därför verkar psykopater inte kunna läsa av andra människor

2022-01-16 En grupp psykologer anser att det finns något som Machiavellism, Narcissism, Psykopati, och andra elaka personlighetstyper har gemensamt.

De kallade denna gemensamma nämnare för D-faktorn. D:et kommer från engelskans ”dark” som betyder ”mörk”. D-faktorn kan översättas till ”den mörka personlighetsfaktorn”.

Om man svarar på en serie frågor på hemsidan för d-faktorn, kan man ta reda på hur ond man är i procenttal samt om problemet man har är av en moralisk, sadistisk, etc. natur.

 

 

"The Dark Factor of Personality (D), innefattar det som alla mörka personlighetsdrag har gemensamt, dvs. deras gemensamma kärna.” står det på sidan.

När en person inte bryr sig om att andra råkar illa ut har man låg empati men ännu värre är det om man avsiktligt framkallar lidande och problem hos andra oavsett hur man rättfärdigar det. Sedan finns det de som är hänsynslösa när det gäller deras egen framgång.

Du kan själv testa dig här på svenska genom att välja svenska som språk där det står ”Please select your language.”