Narcissism förknippad med aggression i granskning av 437 studier

Livsstil / Psykologi och samhälle

Resultaten var likartade oavsett kön, ålder, utbildning och land.

Därför verkar psykopater inte kunna läsa av andra människor

2022-01-16 Det bästa skulle vara om vi människor saknade narcissistiska drag helt och hållet. Verkligheten är däremot en annan: så gott som alla människor har en viss nivå av narcissism och ju fler narcissistiska drag, desto mer aggressiv är man. Redan på icke-patologiska nivåer är narcissism förknippat med aggression och våld.

Narcissism kännetecknas av en överdriven känsla av självviktighet. Nyckelkomponenten i narcissism är en känsla av att man är berättigad. 

 

 

Narcissism förekommer på ett kontinuum i människor, från något enstaka narcissistiskt karaktärsdrag till många narcissistiska drag som leder till att man kan prata om en personlighetsstörning eller om narcissism som blivit patologiskt.

Narcissism har också två perifera komponenter eller förekommer i två olika former: grandios narcissism (de med hög självkänsla) och sårbar eller dold narcissism (de med låg självkänsla). Psykologer verkar alltmer luta mot att anse att båda dessa typer av narcissism förekommer samtidigt, i och med narcissister kan växla mellan att spela offerrollen och känna sig berättigade till fördelar eller till att skada anda.

Studien – en omfattande metaanalys av 437 studier med totalt 123 043 studiedeltagare från hela världen visade att narcissism förknippas med både aggression och våld.

Man fann att alla typer/komponenter av narcissism var kopplade till aggression. Kopplingen mellan narcissism och aggression gällde för alla dimensioner av narcissism och för en mängd olika typer av aggression. Resultaten var likartade oavsett kön, ålder, utbildning och land.

För att narcissism skall ha en inverkan på beteendet behöver det inte förekomma på så höga nivåer att det är patologiskt. Forskarna fann att ökad aggression förekom även inom ramen för det som anses vara normal narcissism.

 

 

Narcissism var relaterad till alla former av aggression: fysisk, verbal, mobbning, direkt eller indirekt, och förskjuten till oskyldiga offer. Narcissister kunde attackera deras offer på många olika slags sätt. De var inte kräsna vad gällde metod.  Narcissism var kopplat till nätmobbning, såväl som off-line mobbning.

Man fann även att narcissister kunde vara aggressiva oavsett om de blev provocerade eller inte men risken för aggression ökade när de kände sig provocerade, om de blev ignorerade eller förolämpade.

Även om riktigt våld som är ämnad skada någon fysiskt är sällsynt, fann forskare ett lika starkt samband mellan narcissism och denna mera allvarliga form av aggression som mellan narcissism och mindre allvarlig aggression.

 

 

Oavsett deltagarna i studierna, deras utbildningsnivå och bakgrund, fann man samma resultat.

Forskarna varnar dock att det inte är så enkelt som att dela in människor i narcissister och icke narcissistiska. I och med nästan alla människor har någon grad av narcissism, kan aggression förekomma i någon form i de flesta människor.

Studien visar dock att höga nivåer av narcissism, fast inte så hög att den når patologiska nivåer, kan kopplas till högre  och farligare nivåer aggression.

Studien leddes av Sophie Kjaervik, doktorand i kommunikation vid Ohio State. Den publicerades 24 maj 2021 i tidskriften Psychological Bulletin


Källa:
Narcissism linked to aggression in review of 437 studies, Ohio State University, Jeff Grabmeier. 2021-05-25

Journalreferens:

Sophie L. Kjærvik, Brad J. Bushman. The link between narcissism and aggression: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 2021; DOI: 10.1037/bul0000323