Hur trauma låser fast din hjärna i åldern du upplevde det

Livsstil / Psykologi och samhälle

"I huvudsak, beroende på svårighetsgraden av traumat, kan hela [ditt] sätt att vara bildas kring den traumatiska händelsen"

Hur trauma låser fast din hjärna i åldern du upplevde det

2023-07-09 Trauma är en stark och överväldigande upplevelse som kan påverka vårt välbefinnande och vår mentala hälsa på olika sätt.

En intressant aspekt av trauma är hur det kan låsa fast vår hjärna i den ålder vi var när traumat inträffade.Detta fenomen, känt som "traumarelaterad retrospektiv fastklämning", innebär att vårt sinne kan bli fast i en viss utvecklingsfas, vilket kan påverka vår förmåga att hantera och relatera till världen omkring oss.

"När en individ är traumatiserad, särskilt tidigt i livet, lagras minnet av trauman både i hjärnan och kroppen. Om läkning inte inträffar, kan den traumatiska händelsen hindra en hälsosam utveckling", säger Carla Marie Manly, klinisk psykolog, traumaspecialist och författare till Psychcentral.

"Beroende på svårighetsgraden av traumat, kan hela [ditt] sätt att vara bildas kring den traumatiska händelsen", tillägger Manly.

När en traumatisk händelse inträffar, sätts kroppen och hjärnan i ett tillstånd av kris. Kroppens stressrespons aktiveras, vilket kan leda till en ökning av stresshormoner.

Vid trauma kan det vara svårt att bearbeta den emotionella upplevelsen och det kan leda till att hjärnan fastnar i det ögonblick när traumat inträffade.

Forskning visar att trauma kan påverka hjärnans funktion på flera sätt. Trauma kan påverka områden i hjärnan som är involverade i känslor, minne och reglering av stress. Det kan också påverka hjärnans utveckling hos barn som upplever trauma under en kritisk utvecklingsperiod.När hjärnan fastnar i den ålder då traumat inträffade, kan det påverka vår förmåga att reglera våra känslor och hantera stress.

Enligt psykologen Ewa Malanowski är känslomässig omogenhet resultatet av trauma under barndomen.

Vi kanske reagerar på sätt som är typiska för den åldern, även om vi fysiskt har vuxit upp och åldrats sedan dess.

Det kan vara svårt att anpassa sig till vuxenlivet och svårt att navigera i relationer eller arbete.

Det är viktigt att förstå att detta inte är en allomfattande regel, och att människor kan hantera trauma på olika sätt.

Vissa individer kan uppleva att de fastnar i åldern av traumat och har svårt att gå vidare, medan andra kan ha förmågan att bearbeta och integrera händelsen på ett mer adaptivt sätt.

Hur man bryter sig loss

Det finns olika terapeutiska tillvägagångssätt för att hjälpa personer som upplever traumarelaterad retrospektiv fastklämning.

En av de mest använda metoderna är trauma-inriktad terapi, där terapeuten arbetar tillsammans med klienten för att bearbeta och lösa upp de emotionella och kognitiva mönstren som är förknippade med traumat.Genom att arbeta med terapeuten kan personen få hjälp att integrera traumatiska minnen och upplevelser på ett mer adaptivt sätt. Det kan innebära att man lär sig att reglera sina känslor, stärka sin självkänsla och utveckla effektiva strategier för att hantera stress.

Förutom terapi kan även andra former av självhjälp vara till nytta för att bearbeta och befria sig från traumarelaterad fastklämning. Det kan inkludera mindfulness-övningar, där man lär sig att vara närvarande i nuet och observera sina tankar och känslor utan att döma dem. Fysisk aktivitet och avslappningstekniker kan också vara användbara för att minska stress och främja välbefinnande.

Det är viktigt att komma ihåg att det kan ta tid att bearbeta trauma och att lämna det förflutna bakom sig. Varje individ kan ha sin egen unika resa mot läkning och tillfrisknande. Med rätt stöd och hjälp kan det vara möjligt att låsa upp hjärnan och frigöra sig från traumarelaterad fastklämning för att kunna le va i nuet och leva ett mer fullständigt liv. Det är viktigt att ha tålamod med sig själv och att vara mjuk mot sig själv under denna process.För att underlätta läkningsprocessen kan det vara fördelaktigt att omge sig med stödjande människor. Att ha ett pålitligt och empatiskt supportsystem kan vara till hjälp när man arbetar igenom trauman och bearbetar traumatiska minnen. Det finns även stödgrupper och organisationer som specialiserar sig på att stödja människor som har upplevt trauma och kan erbjuda ytterligare resurser och gemenskap.

Att ta hand om sig själv är också avgörande för att få tillfrisknande från traumarelaterad fastklämning. Det är viktigt att praktisera självvård och prioritera ens egen fysiska, mentala och emotionella hälsa. Att äta hälsosamt, få tillräckligt med sömn och engagera sig i aktiviteter som man tycker om kan hjälpa till att främja läkningen och välmåendet.

Det är också viktigt att vara medveten om sina egna gränser och att sätta gränser i relationer och situationer som kan utlösa trauman. Att kommunicera sina behov och vara tydlig med andra om vad som känns bekvämt och obehagligt kan bidra till att skapa en trygg och stödjande miljö för läkning.

Kom ihåg att läkning är en individuell process och det finns ingen fastställd tidslinje för att övervinna traumarelaterad fastklämning. Det är viktigt att vara tålmodig och att ge sig själv tillåtelse att göra framsteg i sin egen takt. Var snäll mot dig själv under denna resa och kom ihåg att du inte är ensam.Källa

Signs trauma has you stuck, Psychcentral

Getting stuck in emotional immaturity due to trauma, Dr. EvabMalanowski