Ekonomisk frigörelse för kvinnor leder till mer våld i hemmet, enligt ny studie

Kultur / Psykologi & Samhälle

Kan ryggont vara emotionellt betingat?

2020-08-23 Ekonomisk frigörelse för kvinnor leder till mer våld i hemmet, enligt ny studie.

När kvinnor tjänar mer, fördubblas risken för att drabbas för våld i hemmet.

Detta gäller i första hand för äldre kvinnor, kvinnor med hög utbildning, samt kvinnor i långvariga äktenskap.

Anledningen är att traditionella könsroller hotas när kvinnor uppnår större ekonomisk frihet.

Men det är inte bara kvinnor som råkar illa ut och besöker sjukhus som resultat av våld i hemmet.

Män drabbas också oftare av depression, ångest, stress, missbruk, eller för att de har själva utsatts för misshandel.

Nationalekonomen Sanna Ericsson använde sig i denna studie av sjukhusdata för att studera förhållandet mellan våld i hemmet och kvinnors ekonomiska frihet.

Anledningen är att det finns stora mörkertal när det gäller våldet kvinnorna utsätts för i och med många kvinnor inte anmäler misshandeln.

Sanna Ericssons studieresultat är kontroversiella eftersom utländska studier från USA och Storbritannien har visat att våldet i hemmet minskar när kvinnor tjänar mer och lönegapet minskar.

Å andra sidan visar studier från utvecklingsländer det motsatta, nämligen att kvinnovåldet ökar, likt Sanna Ericssons resultat.  

Sanna Ericsson har stort förtroende för sina resultat eftersom hon använt sig av högkvalitativa svenska registerdata från databasen The Swedish Interdisciplinary Panel (SIP). Databasen innehåller information från bl.a. Socialstyrelsens Patientregister och inkomstuppgifter från SCB:s register.

Läs mer om studien på Lunds universitets hemsida