Halva befolkningen har en psykisk störning vid 75 års ålder

Livsstil / Psykologi och samhälle

29 länder ingick i studien. WHO initiativ.

Internettrollar, vardagssadism och sadistisk personlighetsstörning

2023-08-02 En ny global studie har funnit att en av två personer utvecklar någon form av psykisk sjukdom under livets gång.

Forskare från Queenslands universitet och Harvards Medicinska Högskola samarbetade med forskare från ytterligare 27 länder.

De analyserade data från personliga intervjuer med över 150 000 vuxna i 29 länder mellan 2001–2022 som organiserades av Världshälsoorganisationens initiativ World Mental Health Survey.

Forskningen kunde visa att förekomsten av psykiska störningar är mycket hög världen över i och med 50% av jordens befolkning utvecklar minst en psykisk sjukdom fram till 75 års ålder.

De vanligaste psykiska störningarna var allvarlig depression och ångest.

Män och kvinnor tenderade dessutom att utveckla olika psykiska störningar.

De 3 vanligaste psykiska störningarna bland kvinnor var:

Depression
Specifik fobi (en handikappande ångest som stör det dagliga livet)
Posttraumatisk stress (PTSD)

De 3 vanligaste psykiska störningarna bland män var:

Alkoholmissbruk
Depression
Specifik fobi

Forskningen fann också att psykiska störningar vanligtvis först uppstår i barndomen, tonåren eller ung vuxen ålder. 

Det vanliga var att man utvecklade först en psykisk störning vid 15 års åldern, men medianåldern var 19 för män och 20 för kvinnor.

Forskarna menar att man måste satsa både på neurovetenskap för att förstå varför dessa psykiska störningar utvecklas samt mentalvårdstjänster med fokus på ungdomar anpassade till relevanta åldersgrupper för att behandla dem.

 

Studien är publicerad i The Lancet Psychiatry .