Barn med föräldrar av samma kön är socialt välanpassade

Livsstil / Psykologi och samhälle

Trots yttre stressfaktorer mår barn med samkönade föräldrar lika bra som de med föräldrar av olika kön.

Barn med föräldrar av samma kön är socialt välanpassade

2022-05-31 Det finns gott om stressfaktorer för familjer med föräldrar av samma kön, men påverkar inte barnens beteende, visar en ny studie vid Kölns universitet, institutionen för sociologi och socialpsykologi.

Stressfaktorerna såsom fördomar och ett system som inte anpassats till sådana förhållanden leder till sämre psykisk och fysisk hälsa för föräldrar av samma kön. Det har tidigare studier också visat.

Därför var forskarna intresserade av att titta på hur barn till föräldrar av samma kön klarar sig.

I studien jämförde man 62 barn med föräldrar av samma kön med 72 jämnåriga med föräldrar av olika kön i Holland. Barnen var mellan 6 och 16 år gamla. Föräldrarna var mellan 30 och 65 år gamla. Man tittade på prosocialt beteende, hyperaktivitet, kamratproblem, känslomässig anpassning och allmänna beteendeproblem.

 

 

Studien publicerades i Interational Journal of Environmental Research and Public Health.

Forskarna fann att föräldrar av samma kön utvecklas strategier som skyddar barnen från rådande juridiska hinder och brist på godkännande från samhället.

Föräldrarna skapar exempelvis en miljö i vilken barnen får uppskattning och erkännande av andra. Vänner och andra familjen med föräldrar av samma kön skapar positiva förebilder.

Forskarna anser däremot att föräldrar av samma kön inte borde behöva gå till dessa längder. Samhället och det juridiska systemet bör anpassas för att bättre inkludera dem och eventuellt vidareutveckla redan befintliga motståndsstrategier i ett fördomsfullt samhälle.


Källa: Children with same-sex parents are socially well-adjusted, University of Cologne

Referens (länk till publikation): https://www.mdpi.com/1660-4601/19/10/5922