Tecken på att ett barn blir psykiskt misshandlat

Livsstil / Psykologi och samhälle

Barn som blir utsatta för psykisk misshandel har oftast ingen aning att de är det.

Tecken på att ett barn blir psykiskt misshandlat

2023-05-16 Även om ett barn blir psykiskt misshandlat, är chansen stor att barnet inte inser det.

Den psykiska misshandeln är det normala och därför pratar man inte om det.

Den psykiska misshandelns natur gör det också svårt för barnet att förstå vad det utsätts för.

Psykisk misshandel kan ta sig många uttryck såsom: förnedring, hån, skämt på barnets bekostnad, mobbning, isolering och ignorering, ständig kritik, hot, göra sig otillgänglig och aldrig svara på barnets frågor, inte låta barnet ha några vänner, utsätta barnet för trauma och farliga olämpliga situationer, och liknande.

Barnet slutar oftast med att tro att den psykiska misshandeln är rättfärdigat. Isoleringen gör det svårt för barnet att se någonting annat. Inte förrän barnet har växt upp kommer insikten om att andra familjer beter sig respektfullt och kärleksfullt.

Den psykiska misshandeln har psykologiska och beteendemässiga konsekvenser för barnet. Men dessa konsekvenser är de tecken som vuxna som interagerar med barnet kan känna igen.

Vanliga symptom på att ett barn blir psykiskt misshandlat kan identifieras med lätthet, men även när de är närvarande, kan man inte vara 100% säker på att barnet verkligen misshandlas. De måste icke desto mindre tas på allvar.

Ännu värre och farligare för barnet är det att anta, att sådana beteenden som är resultatet av psykisk misshandel hemma, är tecken på att någonting är fel på själva barnet. Detta är någonting som absolut måste undvikas. Din föreställning om vad som är normalt, önskvärt och bra, matchar nog inte alltid ett barns som dagligen går genom psykisk misshandel.

Undvikande beteende

Ett barn som går genom psykisk misshandel hemma har brist på självkänsla och självförtroende. Forskare har konkluderat att ingenting annat förstör människans självförtroende och självkänsla, som psykisk misshandel.

Barnet kan också verka olycklig och tillbakadragen, samt ha få eller inga vänner. Barnet saknar social kompetens och kan skolka eller ofta fly hemifrån.

Barnet verkar inte veta mycket om övriga familjemedlemmar eftersom de spenderar lite eller ingen tid tillsammans och verkar därmed leva isolerat från resten av familjen. Ett isolerat barn kan söka surrogat och är mycket tillgiven mot främlingar och vuxna som inte tillhör familjen.

Medan andra barn i familjen värderas mer av föräldrarna kan detta barn bli syndabocken för allt som går fel. Även när saker som ligger bortom barnets kontroll händer och skapar problem, har barnet en tendens att se sig själv som problemet och orsaken till olyckan.

I många fall kan barnet även försöka skada sig självt på grund av för mycket ångest.

Komplext PTSD

Förutom brist på social kompetens och svårigheter att skaffa och behålla vänner, kommer barn som blir psykiskt misshandlade, också ha svårt att reglera känslor.

De kan själva bete sig hotfullt mot andra barn och vuxna, samt få vredesutbrott. Barnet kan också provocera andra.

Detta hotfulla kaotiska beteende är oftast också någonting som är normalt för barnet, vad de utsätts för hemma.

Perfektionism

Tendensen att se sig själv som orsaken till varje problem som uppstår, kan också leda till en rädsla för att göra fel. Man försöker ha koll på allt man säger och gör, någonting som skapar stor stress.

Minsta misstaget känns som ett hål i himlen. Man försöker vara perfekt någonting som är helt omöjligt.

Det motsatta kan dock också hända: barnet medger aldrig skuld för att kunna slippa all klander.

Känslomässig kyla

Eftersom barnet som blivit misshandlat är känslomässigt omoget, kommer barnet att stänga av känslorna.

Anledningen är att de är konstiga och överväldigande, såväl som farliga, i synnerhet när de leder till känslor av depression, värdelöshet eller ett starkt hämndbegär.

Detta leder till brist på både glädje och sorg, och en oförmåga att lära känna sig själv. Hur någonting känns, säger mycket om någons personlighet.

Detta kan leda till att barnet inte riktigt utvecklar en jagkänsla, eller en känsla av vad man själv tycker och tänker.

Konsekvenserna tas med i vuxenlivet

Det är inte konstigt att du själv som läser detta känner igen dig som vuxen eller känner någon annan vuxen vän som beter sig på detta vis.

Att barn tidigt får adekvat hjälp är viktigt eftersom ju äldre man blir desto större risk att det avvikande beteendet cementeras och kommer till uttryck genom personlighetsstörningar, som motstår förändring.

Om du själv misshandlar ditt barn är det viktigt att söka hjälp och terapi. Det är aldrig för sent. Och att medge för sig själv att man har problem är viktigt om terapin skall ge några resultat.

Om du misstänker att ett barn som du känner blir psykiskt misshandlat kan det vara bra att kontakta folk som kan hjälpa, såsom socialtjänsten.

Det kan vara bättre om barnets beteende får en diagnos såsom avvikande personlighetsstörning eller post traumatiskt stressyndrom, snarare än att anta att barnet har ett beteendeproblem som exempelvis har med barnets grundläggande karaktär eller genetik att göra. Då kan man också vidta rätt åtgärder.

Källor och vidareläsning:

Rädda barnen. Så kan du hjälpa ett barn som utsätts för våld.

6 Signs You've Been Emotionally Abused. Youtube.