Optimistiska kvinnor lever längre liv, blir oftare över 90 år

Livsstil / Psykologi och samhälle

Detta gäller för alla kvinnor, oavsett social klass, ras och etnisk bakgrund.

Optimistiska kvinnor lever längre liv, blir oftare över 90 år

2022-06-14 Optimism hos kvinnor kunde förknippas med ett längre liv och med att bli över 90 år, oavsett social klass, ras och etnisk bakgrund, i en studie ledd av forskare vid Harvards universitet.

Studien publicerades online den 8 juni 2022 i Journal of the American Geriatrics Society.

I en tidigare studie har forskarna kunnat se tecken på att människor som är optimistiska lever längre, men i denna studie ville de även inkludera olika etniska grupper i studien. Anledningen är att de flesta studier som pratar om ras och etnicitet nästan alltid tar upp negativa saker, såsom högre dödlighet och fler sjukdomar, men man pratar sällan om de positiva faktorerna som leder till längre livslängd.

 

 

I studien följde man upp 159 255 deltagande amerikanska kvinnor över 26 år. När studien började var kvinnorna i åldrarna 50–79 år.

Det visade sig att optimistiska kvinnor levde längre och att faktorer såsom kost och motion hade liten betydelse.

De 25% som var mest optimistiska hade 5,4% större chans att leva längre och 10% större chans till ett långt liv över 90 år, i jämförelse med den 25 % som var minst optimistiska. Faktorer såsom kost och motion verkade inte ha lika stor betydelse. Detta stämde även när man korrigerade för kroniska tillstånd och liknande faktorer.


Referens (länk till publikation): Journal of the American Geriatrics Society, 2022; DOI: 10.1111/jgs.17897