Tvinga fram ett falskt leende för att förbättra ditt humör bekräftar ny studie

Livsstil / Psykologi & Samhälle

Tvinga fram ett falskt leende för att förbättra ditt humör bekräftar ny studie

2020-08-23 I en ny studie har australienska forskare visat att det finns ett samband mellan muskelrörelser och humör, och därmed om man uppfattar världen som positiv eller negativ.

Ny forskning från South Australia universitet bekräftar att man kan lura hjärnan att vara positiv genom ett forcerat leende, dvs. genom att röra på ansiktsmusklerna och le.

Studien publicerades i tidningen Experimental Psychology.

I studien vill man se hur ett leende påverkar uppfattningen av den omgivande världen.

Studien gick på att ett leende framkallades genom att deltagarna fick hålla en penna mellan tänderna. På så vis tvingades ansiktsmusklerna att härma ett leende.

Det visade sig att ansiktsmuskulaturens rörelser genererade positivare känslor hos deltagarna i deras perception av ansikts- och kroppsuttryck.

Slutsatsen är att det finns en koppling mellan handling och uppfattning. Perceptuella och motoriska system jobbar tillsammans när vi känslomässigt bearbetar stimuli.

”När dina muskler säger att du är glad, är det troligare att du ser världen runt dig på ett positivt sätt” hävdar forskaren Fernando Marmolejo-Ramos, expert på mänsklig och konstgjord kognition, som ledde studien.

I studien fann forskarna att när man tvingar fram ett leende stimulerar det amygdala, som frigör transmittorsubstanser som genererar positiva känslor.

Källa: When you’re smiling, the whole world really does smile with you, University of South Australia

Journalreferens: DOI: 10.1027 / 1618-3169 / a000470