Hierarkiska företag attraherar narcissistiska jobbsökande

Livsstil / / Psykologi och samhälle / Narcissism

Om ett företag annonserar sig som en plats där människor kan stiga i rang, kan företaget locka ett oproportionerligt stort antal personer med narcissistiska drag.

Hierarkiska företag attraherar narcissistiska jobbsökande

2016-08-18: Människor som har narcissistiska tendenser är mer benägna att stödja hierarkier, enligt forskning av Emily M. Zitek, biträdande professor vid Cornells Skola för industriella relationer och arbetsrelationer.

Flera hundra personer har svarat på frågor i fem separata studier, som samlade in information via online-undersökningar.

Personer med narcissistiska egenskaper tenderade att stödja hierarkiska företag och organisationer när de befann sig antingen i toppen av hierarkin eller när de förväntade sig att kunna stiga till toppen.

När de däremot fick veta att det inte fanns några toppositioner öppna, var narcissister mindre benägna än icke-narcissistiska personligheter att stödja ett företags hierarki.

Narcissistiska människor föredrar hierarkier på grund av en upplevd potential att stiga till toppen, snarare än andra orsaker, såsom en önskan om ordning, visade det sig.

”Vår forskning understryker behovet att tänka på de effekter som företagsstrukturen kan ha – inte bara på medarbetarnas prestationer och tillfredsställelse, utan också på de typer av människor som de anställda kommer att vara” skriver studieförfattarna.

Forskningen fann dessutom bevis på att narcissistiska personer tenderar att överskatta sina resultat och förmåga att stiga till toppen i hierarkiska grupper, när grupperna i frågan tittade på prestation som grund för befordran.

Forskningen har sina konsekvenser. Om ett företag uppfattas som hierarkisk eller inte, påverkar om narcissister tenderar att söka jobb där, hävdar forskarna.

Om ett företag annonserar sig som en plats där människor kan stiga i rang, kan företaget locka ett oproportionerligt stort antal personer med narcissistiska drag.


Källa:

Ursprunglig artikel, publicerades av Cornell University och kan ompubliceras och redigeras vad gäler innehåll och längd.

Journal referens:

E. M. Zitek, A. H. Jordan. Narcissism Predicts Support for Hierarchy (At Least When Narcissists Think They Can Rise to the Top)Social Psychological and Personality Science, 2016; 7 (7): 707 DOI:10.1177/1948550616649241