Hur ’future faking’ skapar falska förhoppningar och krossar hjärtan

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

Bild: Depositphotos.com

2024-07-09 Medvetandegör manipulatörens hemliga vapen och lär dig se igenom taktiken.

I jakten på kärlek, framgång och lycka kan vi ibland bli förblindade av vackra ord och löften om en perfekt framtid. Men vad händer när dessa löften visar sig vara tomma ord och den framtid vi drömde om aldrig blir verklighet?

Innehållsförteckning:

Vad är ’future faking’?
Varför skulle någon skapa drömmen om en illusorisk framtid?
I vilka situationer är future faking vanlig?
Tecken på Future Faking: de röda flaggorna
Hur kan du skydda dig själv?
Källförteckning och vidareläsning

Vad är ’future faking’?

Future faking (att fejka framtiden) är en manipulationsstrategi där en person gör stora, attraktiva löften utan att ha någon avsikt att fullfölja dessa löften. Syftet är att skapa falska förhoppningar och binda offret emotionellt för att utnyttja hen fysiskt, känslomässigt eller ekonomiskt. Det kan också vara ett sätt att få kontroll och makt över någon annan. Förutom storslagna löften kan manipulatören använda känslomässig utpressning och isolera offret.

Varför skulle någon skapa drömmen om en illusorisk framtid?

Motiven bakom manipulationstekniken kan vara komplicerade och variera, men några vanliga orsaker är:

Låg självkänsla: Manipulatören känner sig otillräcklig och försöker vinna kärlek genom att erbjuda en framtid de inte kan leverera. Inte alltid är denna typ av person medveten om att hen ljuger och skapar falska förhoppningar. Hen kan till och med tro att hen kommer att kunna leverera även om det är orealistiskt.

Rädsla för ensamhet och ett behov av kärlek: För att undvika att bli lämnad lovar manipulatören saker de inte tänker hålla för att behålla sin partners intresse. Det kan vara själviskt men vissa personer kan bli lamslagna av tanken på ensamhet och även i detta fall, kan avsikterna vara goda eftersom manipulatören hoppas att hen kommer att lyckas leverera. Vissa personer vill helt skapa denna illusion om en lycklig framtid för att erövra någons hjärta och känna sig älskad utan tanke på att relationen är uppbyggt på en något falskt och overkligt.

Kontrollbehov: Genom löften om framtiden försöker vissa personer manipulera en annan och få makt i relationen. Ett enkelt exempel är en chef som kräver mycket av en duktig arbetstagare som hen vill ha kvar, men inte betala mer eller befordra, och gör detta med att lova belöningar i framtiden, som åratals senare fortfarande är tomma löften.

Narcissism och sociopatisk personlighetsstörning: Manipulatören saknar empati och använder illusionen av en lycklig framtid för att uppnå personliga fördelar. Även om denna typ av personlighetsstörningar förknippas med medveten manipulation, är det inte alltid säkert att en narcissist manipulerar medvetet. Det kan vara en del av deras grandiosa drag. De kan även hitta fel och brister hos offret som gör att de inte håller sina löften.

I vilka situationer är future faking vanlig?

Future faking kan förekomma i många olika typer av relationer och situationer – på jobbet, i vardagen och i det romantiska livet. Den typ av future faking som förekommer i våra nära och intima relationer krossar våra hjärtan, men alla typer är skadliga eftersom det hela slutar med att vi känner oss lurade, förvirrade, osäkra och dumma.

Romantiska Relationer

Future faking kan hända i början av en relation, när båda parter är förälskade och ivriga att bygga en framtid tillsammans. Det kan också hända längre in i en relation, när en av parterna känner sig osäker eller rädd för att bli ensam, och kommer till nytta i samband med narcissistens hoovering, när hen försöker få dig tillbaka.

I början av förhållandet lovar manipulatören ett fast varaktigt förhållande. Hen målar upp en bild av en idyllisk familjebild med barn, villa och hund. Future faking kan ingå i brödsmulning, en annan taktik som romantiska manipulatörer använder sig av. I slutet av förhållandet, när hen vill ha en tillbaka, lovar manipulatören att ni äntligen kommer att göra alla de där sakerna såsom exempel din drömresa eller att hen kommer att förändras till det bättre.

Vänskapsrelationer

Även vänner kan lova saker som de inte tänker hålla, av rädsla för att förlora dig eller för att få dig att få med på vissa krav, exempelvis låna pengar, ljuga för någon eller mindre tjänster såsom att gå ut en natt med hen när du inte känner för det. Hen kan lova att betala för drömresan till Indien nästa år exempelvis eller hjälpa dig ur någon knippa. Allt visar sig vara lögn och tomma ord.

Arbetsrelationer

Som det redan har nämnts ovan kan chefen lova en framtida belöning om du stannar kvar på nuvarande jobb. Kollegor kan ge dig falska löften om att hoppa in för dig när du behöver göra det om du hoppar in eller ljuger för dem.

Familjerelationer

Tyvärr är familjen en plats där future faking förmodligen är vanligast. Kontrollerande och själviska föräldrar kan lova barnen pengar i arv, att de sparar pengar till barnens drömmar eller andra investeringar i deras framtid och drömmar bara de går med på deras krav. Kraven kan ha negativa konsekvenser som att separera barnen från någon person som de verkligen tycker om något som kan leda till isolering eller att ge upp deras drömmar för att omfamna en karriär som föräldrarna godkänner. Familjemedlem kan också lova förbättringar och positiva förändringar i framtiden för att hålla barnen och andra familjemedlemmar nära och involverade i en toxisk miljö.

Affärsförbindelser

En affärsparten kan lova dig framtida vinster om du investerar stora belopp i deras företagsidé just nu. Det är också en vanlig teknik inom marknadsföring och försäljning av produkter som lovar mirakulösa resultat.

Tecken på Future Faking: de röda flaggorna

Att identifiera future faking kan vara utmanande eftersom manipulativa individer ofta är mycket skickliga på att skapa trovärdiga och lockande framtidsvisioner. Om du aldrig råkat ut för en manipulativ person tidigare eller om du är en person med stor tillit till andra, kan du också lättare falla för det. Det finns dock vissa varningstecken och mönster i beteende som kan hjälpa dig att avgöra om någon fejkar framtiden.

1. Man lovar för mycket för snabbt

Personen gör stora löften om framtiden tidigt i relationen. De kan säga att du är drömkvinnan eller -mannen och att du är den absoluta själsfränden. De målar upp en bild av en lycklig mycket rik familj med några barn som lever drömlivet, innan relationen ens har haft tid att mogna. I andra situationer kan de lova annat som de vet är attraktivt för dig.

2. Löften är vaga

Trots löftena är detaljerna kring hur dessa löften ska uppfyllas ofta vaga eller otydliga. När du ber om konkreta planer eller tidtabeller, ändras ämnet snabbt medan svaren är undvikande.

3. Upprepade ursäkter och förhalningar

När tiden närmar sig att infria löftena, kommer det alltid upp nya ursäkter för varför det inte kan hända just nu. Dessa ursäkter kan verka rimliga på ytan, men de upprepas och förhalar ständigt det utlovade resultatet. Någon kan exempelvis be dig att köra de till Göteborg och lovar betala nästa vecka men nästa vecka vill de att du kör de till Stockholm med löftet att de betalar efter den 24 när pengarna dyker upp.

4. Inkongruens mellan ord och handling

Personen pratar ständigt om framtiden och gör löften, men deras handlingar är inkonsekventa med deras ord. De kan till exempel säga att de vill flytta ihop men gör inga ansträngningar för att leta efter en gemensam bostad. De kan säga att de kommer att hjälpa dig med ett jobb men försvinner fort när tiden är inne.

5. Känslomässig manipulation och utpressning

De använder framtida löften för att manipulera dina känslor och få dig att stanna kvar i relationen, även när du känner att något är fel. De kan säga saker som: "Tänk på allt vi har planerat, du kan inte lämna mig nu." De kan även lova med att inte avslöja dina hemligheter för en annan person eller lura dig att någon är intresserad av dig och sagt snälla saker om dig.

6. Orealistiska storslagna planer

Löftena är ofta överdrivna eller storslagna, som att lova en lyxig livsstil, mycket dyra resor eller en fantastisk framtid tillsammans utan realistisk grund för hur det ska uppnås. De kan ljuga att de känner kungligheter och berömda personer som kan hjälpa dig med din karriär och framtidsdrömmar.

7. Ingen kontakt med verkligheten

Personen har en tendens att prata om framtiden på ett sätt som inte stämmer överens med deras nuvarande verklighet eller resurser. De kan lova dyra gåvor eller resor utan att ha ekonomiska möjligheter att genomföra det. De kan också lova att hjälpa till med saker som de vet att man aldrig kommer att behöva göra, för att de inser att offrets egna planer är orealistiska. Du vill kanske bygga ett hus men inser inte att det är otillåtet på tomten i fråga. De känner till det men de tänker inte avslöja det för dig i vetskapen om att det är ett löfte som de inte kommer att behöva bry sig om att hålla.

8. Relationen känns som en serie föränderliga affärstransaktioner

Planerna och löftena förändras ständigt och snabbt. Ena dagen är det ett löfte om ett gemensamt hus, nästa dag är det en dröm om att starta ett företag tillsammans. De lovar och lovar och gör hela relationen till en affärstransaktion även när detta inte är nödvändigt.

9. Man känner sig pressad

De skapar ofta en känsla av brådska kring att fatta beslut om framtiden, vilket gör att du känner press att binda dig snabbt utan att tänka igenom det ordentligt. Du kan till och med sluta med att känna dig oduglig för att du inte är snabb nog när det i själva verket är en taktik att inte låta dig inse det orimliga i situationen, i deras löften och planer.

10. Du känner dig utnyttjad

Inom dagar eller veckor kan du börja känna dig utnyttjad. Du börjar misstänka att manipulatören inte lyssnar på dig eller är opålitlig. När du klagar följer mer future faking.

Hur kan du skydda dig själv?

Manipulativa personer kommer snabbt att skanna oss och bedöma vår omgivning och liv, för att ta reda på vad våra önskningar, rädslor, styrkor och svagheter är. De kan exempelvis inse vilka våra behov är även när vi själva inte är medvetna om dem. Allt detta används som information som de sedan kan utnyttja för att manipulera och utnyttja oss.

Var realistisk och lita på din intuition: Först och främst gäller det att vara realistisk och inse när något är för bra för att vara sant. Om något känns fel, gäller det dessutom att lita på sina initiala instinkter. Tveka inte att ta avstånd från relationen om du känner att du blir manipulerad eller utnyttjad.

Hälsosam skepticism: Även om den stora drömmen för oss alla är att hitta någon som verkligen ser oss och förstår vad vi behöver, bör vi vara misstänksamma när vi faktiskt möter människor som gör just detta.

Testa personen: Om du vill testa om någon manipulerar dig, kan du kräva något tillbaka i förväg, om de ber dig om en tjänst som kostar dig obehag, tid eller pengar. När de vägrar, sätt gränser och var konsekvent.

Skillnad mellan saga och verklighet: När någon lovar stora saker som du önskar dig, försök hålla dig neutral, med insikten om att människor normalt sett inte kommer att ge upp mycket för andra eller vara riktigt generösa. Hjälten, själsfränden, riddaren på den vita hästen, är fantasier i sagor och romaner.

Prata med någon om dina upplevelser och erfarenheter: Om du lätt faller för manipulativa personer eller om du upplevt trauma i ett manipulativt förhållande, kan en psykolog eller terapeut hjälpa. Ibland räcker det med att bli sedd och förstådd, och man kan kanske prata med en stödgrupp med liknande erfarenheter eller läsa så mycket information som möjligt om ämnet.

Källförteckning och vidareläsning

How Future Faking Can Be Used to Manipulate You, Psychology Today

Future Faking Is the Manipulation Tactic You Can’t Afford to Miss — Here’s What to Look For, Katie Couric Media

How Narcissists Use Future Faking to Manipulate You Into a Relationship, Verywell mind

How Narcissists Use Faking to Lure Partners, Psychology Today