Gaslightningens destruktiva effekter: vad du behöver veta

Livsstil / Psykologi och samhälle

Begreppet kommer från en amerikansk film från 1944 som kallades Gaslight.

Gaslightningens destruktiva effekter: vad du behöver veta

Bild: Gaslightning leder till tvivel och ifrågasättandet av ens kontakt med verkligheten.

2023-05-23 Gaslighting är den psykologiska manipulationen av någons uppfattning om verkligheten, och kan vara otroligt destruktivt.

Om det fortsätter under en längre tidsperiod kan gaslighting leda till extrem känslomässig och psykologisk skada, liksom en rad andra problem.

Tyvärr är det ett verktyg som används i relationer, på arbetsplatser och andra områden i livet, och många människor inser inte ens att de manipuleras.

I denna artikel utforskar vi de destruktiva effekterna av gaslighting och vad du behöver veta för att skydda dig mot det.

Från att känna igen varningssignalerna till att förstå de långsiktiga konsekvenserna, kommer vi att ge en djupgående titt på denna lömska form av manipulation, så att du kan skydda dig själv och dina nära och kära från dess skadliga effekter.

Begreppets ursprung

Begreppet kommer från en amerikansk film från 1944 som kallades Gaslight. I filmen försöker en äkta man driva sin hustru till vansinne. Han vill övertyga henne om att hon inte kommer ihåg allt som hon har gjort, sagt och sett, såsom flimrande gasljus som inte existerar.

Bild: Gaslight 1944

Bild: Gaslight 1944

Hans syfte är att låsa in henne på psyket så att han kan leta efter de gömda rubinerna som finns i familjehuset som hon har ärvt. Hans manipulation avslöjas i filmen så småningom. Frun lyckas vända om hela situationen.

Filmen fick hela sju Oscar nomineringar och två vinster samt bidrog till med ett nytt psykologiskt begrepp: gaslighting för den typ av manipulation som åskådliggörs i filmen.

Ett relevant begrepp

Vår tid verkar präglat av gaslightning, eftersom man på senaste år har kämpat med desinformation, internettrollar och falska nyheter.

Merriam-Webster meddelande att gaslighting var årets ord för 2022. Anledningen var att man kunde se en ökning med 1740% av sökningar av termen.

Varför gaslighta någon?

En ny studie av forskarna Klein, Li och Wood (2023) som publicerades i tidskriften Personal Relationships, baserad på djupintervjuer av gaslightning-överlevande, visade att när man accepterade sin ”epistemiska inkompetens”, dvs. oförmågan att ha grepp om verkligheten, kunde förövarna använda detta till deras fördel.

För det första för att undvika ansvar för allt de gjorde som de inte ville erkänna (framför allt otrohet) samt för att kontrollera och isolera offret. Förövaren kunde säga till offret. "Du är inte smart nog för att bli läkare." eller "Din vännina gillar inte dig."

Vad är gaslighting och vilka är tecknen på att du gaslightas?

Gaslighting är ett manipulativt beteende som försöker övertyga dig om att du inte tänker eller kommer ihåg saker korrekt. Gaslighting är en form av psykisk misshandel som uppstår när en individ försöker undergräva din självkänsla.

Gaslighting är en psykologisk taktik som ofta används när någon försöker få en annan person att känna sig mindre säker på sig själv och förekommer ofta i olika typer av kränkande relationer - till exempel äktenskap.

När någon gaslightar dig försöker de få dig att tvivla på din uppfattning av verkligheten. Gaslighting kommer ofta till uttryck i formen av ett skämt, även om det kan få allvarliga effekter om det används på fel sätt.

Gaslighting är en form av psykologisk manipulation som syftar till att snedvrida någons uppfattning om verkligheten. Det används ofta för att få offret att ifrågasätta sitt förnuft, såväl som minnen och bedömningar.

Vanliga tecken på att du äri offer för gaslighting inkluderar att känna sig förvirrad, att inte lita på sina egna instinkter eller bedömningar, att känna dig isolerad och ha svårt att fatta beslut.

Dessutom kan en person bli gaslightad om man ständigt ifrågasätter sig själv, när man känner att man håller på att "blir galen" eller känner att man ständigt går på äggskal.

Gaslightings destruktiva effekter på individer och relationer

Gaslighting kan ha en förödande effekt på både individer och relationer. På individnivå kan det leda till känslor av självtvivel, osäkerhet och brist på tillit för ens egna instinkter och omdömen. Det kan också leda till depression, ångest och känslor av hjälplöshet.

I relationer kan gaslighting orsaka en nedbrytning i kommunikationen, liksom känslor av misstro och falskhet. Det kan leda till en maktobalans där en partner har fullständig kontroll över den andra. Detta kan leda till en cykel av manipulation och psykisk misshandel, vilket kan få allvarliga långsiktiga konsekvenser.

Hur man bryter sig loss från gaslightingcykeln och återställer ens förnuft

Att bryta sig loss från gaslightningcykeln kan vara en svår och utmanande process. Det är viktigt att först inse att man blir gaslightad och att förstå att beteendet inte är normalt eller acceptabelt.

När du har identifierat att du gaslightas är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda dig själv. Detta kan inkludera att sätta gränser med den person som gaslighting dig, söka stöd från vänner och familj och söka professionell hjälp om det behövs.

Det är också viktigt att öva egenvård och självmedkänsla. Detta kan inkludera att delta i aktiviteter som ger glädje i ditt liv, som att prata med vänner eller delta i hobbyer. Dessutom är det viktigt att fokusera på att återuppbygga ditt självförtroende och din självkänsla. Detta kan göras genom positivt självprat, skriva dagbok och deltagande i aktiviteter som du tycker är roliga.

Slutligen är det viktigt att se till att du inte själv ägnar dig åt gaslighting-beteenden. Medvetenhet om dina egna handlingar och hur de kan påverka andra är avgörande. Ibland börjar de som gaslightas svara med att själva gaslighta tillbaka.           

Hur man förhindrar att gaslighting händer dig i första hand

Det bästa sättet att förhindra att gaslighting händer dig är att vara medveten om tecknen och att sätta gränser med människor som uppvisar dessa beteenden.

Det är viktigt att kunna känna igen när någon försöker manipulera eller kontrollera dig.

Om någon försöker få dig att tvivla på dig själv eller dina minnen är det viktigt att stå upp för dig själv och sätta gränser med den personen.

Dessutom är det viktigt att kunna känna igen tecken på manipulation och emotionell misshandel, och att kunna nå ut till vänner, familj och experter för hjälp om det behövs.

Personer med sådant beteende bör tas på största allvar, det är inte någonting som de bara gör för att det är ditt fel. De kan vara farliga människor och det bästa är att helt avsluta relationen eller förhållandet om det går.

Källor

David Livingstone Smith, PhD: Q&A on Gaslighting, Elizabeth DeVita-Raeburn

UMN CROOKSTON PROFESSOR IS AN EXPERT ON THE CONCEPT OF GASLIGHTING, Jess Bengtson - December 12, 2022

The Anatomy of Gaslighting, New qualitative research sheds light on key dynamics, motivations, and outcomes.