Trygga anställningsvillkor förlänger livslängden

Livsstil / Psykologi och samhälle

Människor som saknar ett tryggt fast jobb riskerar att dö för tidigt visar en ny studie vid Karolinska Institutet i Sverige.

Trygga anställningsvillkor förlänger livslängden

2023-09-02 Det är viktigt att öka tryggheten på arbetsmarknaden i Sverige.

Otrygga jobb är vikariat, och andra korta anställningskontrakt med låga löner, brist på inflytande eller rättigheter.

Otrygghet i arbetslivet uppstår då det finns brist på förutsägbarhet och trygghet.

Studien visade att ett byte från ett osäkert jobb till ett säkert jobb kunde minska risken att dö i förtid med 20%.

Ett osäkert arbetsliv höjer därmed risken att dö i förtid.

I studien användes registerdata från drygt 250 000 arbetare i Sverige i åldrarna 20 till 55 år under åren 2006–2017.

Många av dessa arbetare bytte under denna tidsperiod från osäkra till säkra arbetsförhållanden. Deras risk att dö i förtid minskade med 20% enligt studien, jämfört med dem som inte fick en säker anställning. Detta var fallet oavsett vad som skedde därefter. För de som stannade kvar i det trygga jobbet under 12 år minskade deras risk att dö i förtid med hela 30%.

Forskarna hävdar att de använde metoder som korrigerade för andra faktorer som kan påverka dödligheten såsom ålder, sjukdomar, skilsmässa, och liknande.

Forskarna tror att det är viktigt att otryggheten på arbetsplatser i Sverige minskar för att de anställda skall kunna leva längre liv.

Studien blev publicerad i Journal of Epidemiology and Community.

Publikation

Causal effect of shifting from precarious to standard employment on all-cause mortality in Sweden: an emulation of a target trial”, Journal of Epidemiology and Community Health, online 23 augusti 2023, doi: 10.1136/jech-2023-220734.