Humöret sämst och bäst vid dessa tidpunkter på dygnet enligt forskning

Livsstil / Psykologi och samhälle

2024-03-14 Sämsta tidpunkten är dålig för alla och värst för skiftarbetare.

Bild: Depositphotos

I en studie med över 2500 deltagare upptäckte forskare vid University of Michigan och Dartmouth Health att humöret är som sämst fem på morgonen. Den motsatta tiden på dygnet - fem på eftermiddagen - mår man bäst.

Intressant nog var denna morgondipp oberoende av när deltagarna stigit upp. Däremot sjönk humöret ju längre de varit vakna.– Humöret går naturligt i cykler, med en lägsta punkt på morgonen och en högsta på kvällen. Detta gäller oavsett sömnrubbning, förklarar huvudförfattaren Dr Ben Shapiro.

– Sömnbrist är en annan faktor som påverkar humöret negativt. Så någon som varit vaken hela natten mår förmodligen ännu sämre klockan fem på morgonen än den som precis vaknat. Men även under en normal dag är du alltså garanterat lite grinigare vid femtiden.

Studien, publicerad i tidskriften PLOS Digital Health, använde data från Fitbit-enheter som 2602 läkarstuderande hade burit under två år. Enheterna mätte allt från puls och stegantal till sömninformation och dagliga humörpoäng.

Forskarna uppskattade även deltagarnas biologiska klocka (dygnsrytmen) och hur länge de varit vakna.

– Vi upptäckte att humöret följer en rytm kopplad till kroppens interna klocka, och klockans påverkan ökar ju längre man är vaken, säger professor Danny Forger från University of Michigan.

Studien understryker hur viktig dygnsrytmen är för humöret, och introducerar bärbar teknik som ett spännande sätt att utforska dessa faktorer inom psykisk hälsa.

Förutom Fitbit-enheterna fyllde läkarstuderandena i dagliga enkäter med frågan "Hur var ditt humör idag?". Humöret mättes på en skala från ett till tio.

Resultaten visade inte bara på dipparna och topparna vid fem på morgonen och kvällen, utan även att humöret sjönk ju längre studenterna var vakna.

– Psykiatrin har länge vetat att sömn och dygnsrytm spelar en stor roll för välmåendet, säger Dr Shapiro. Men tidigare studier har gjorts på små grupper och i konstgjorda miljöer. Den här studien generaliserar dessa fynd till den vanliga vardagen för ett stort antal deltagare.

Forskarna påpekar att humörsvängningar är komplexa och påverkas av många faktorer, samt att få deltagare var vakna mer än 18 timmar per dygn.

Samtidigt lyfter de fram användbarheten av bärbara, smidiga verktyg som Fitbit i forskning.

– Istället för invasiva blodprover eller temperaturmätningar kan vi få liknande data från en vanlig Fitbit-enhet, säger Dr Shapiro. Detta öppnar dörren för psykiatrisk vård att integrera dygnsrytmpåverkan i det dagliga arbetet.