Fetmaoperation hjälper inte unga bli av med psykisk ohälsa

Livsstil / Psykologi och samhälle

2024-01-07 Däremot ökar risken för tidiga alkoholproblem.

Fetmakirurgi har positiva effekter på hälsa, vikt, blodsocker, ämnesomsättning och blodtryck, men lindrar inte de psykiska problemen som denna grupp också drabbas av.

En ny stor studie från Karolinska institutet och Lunds universitet visar att unga som genomgår viktkirurgi mår sämre, tidigare, jämfört med andra ungdomar.Redan fem år innan operationen får de här ungdomarna läkemedel och behandling mot psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan fortsätter att förbli ett problem tio år senare efter kirurgin. Dessutom ökar risken för tidiga alkoholproblem hos denna grupp.

I studien ingick samtliga 1554 ungdomar under 21 år i Sverige som genomgick en viktoperation (så kallade bariatrisk operation) mellan åren 2007 och 2017. 75% av dessa ungdomar var tjejer, 25% killar.

I forskningen användes registerdata, vilket gör jämförelser mellan olika grupper i samhället lättare.

Forskarna fann att ungdomar mellan 15 och 21 år mår ganska dåligt rent allmänt men att de psykiska problemen är större för gruppen som genomgått fetmaoperation både före och långt efter ingreppet.

Publikation

Mental health from five years before to ten years after bariatric surgery in adolescents with severe obesity: a nationwide cohort study with matched population controls - https://doi.org/10.1016/S2352-4642(23)00311-5 Lancet Child & Adolescent Health, 28 December 2023