En längtan efter kaos driver människans besatthet av konspirationsteorier

Livsstil / Psykologi och samhälle

2024-01-04 Konspirationsteorier motiveras oftast av en stark önskan att störa det etablerade politiska systemet eller ett behov av kaos, menar forskare.

Konspirationsteorier går hand i hand med desinformation online och forskare tycker att de skapar tillräckligt stora problem för att bli värda närmare undersökning. Vad är psykologin bakom konspirationstänkande?

Denna amerikanska studie undersökte 3336 individer i USA, jämt fördelade över det politiska spektrumet. De fick svara på frågan om de var mer benägna att sprida konspirationsteorier för att de trodde på dem, för att slå larm eller för att skapa kaos.Precis som det var fallet i tidigare studier, fann forskarna att de flesta som var med och spred konspirationsteorierna på sociala medier, trodde på konspirationsteorierna. Tron på konspirationsteorier har att göra med att många människor har legitima problem och bekymmer som ignoreras och inte bemöts, som de kämpar med i vardagen.

Det överraskande var dock att de som var med och spred konspirationsteorier inte var motiverade av att stärka stödet för det egna laget eller mot en viss person eller politiker. Snarare ville de utmana hela politiska systemet.

Kaossökarna var mer benägna att säga att de höll med om uttalanden som:

"Vi kan inte åtgärda problemen med våra sociala institutioner, vi måste riva ner dem och börja om."

De som tror på konspirationsteorierna är också mer benägna att sprida dem om de också delar detta behov av kaos.

Kaossökarna behöver inte ens tro på konspirationsteorierna för att sprida dem. De gör det som ett attack mot den etablerade ordningen och för att mildra depression. De är mer benägna att hålla med följande påstående:

"Jag behöver kaos runt mig - det är för tråkigt om ingenting händer."

Studien visade dessutom precis som andra studier, att människor som känner dig ekonomiskt eller socialt otrygga är mer benägna att tro på konspirationsteorier. Under kristider ökar dessutom mängder konspirationsteorier eftersom det är då mest människor känner sig osäkra och otrygga. Studier har dessutom visat att man upplever en känsla av kontroll när man lyckas lura andra.

I USA liksom världen över, upplever människor stigande priser, sämre psykisk och fysisk hälsa, ökad ekonomisk osäkerhet, sämre utbildningsresultat, fler naturkatastroger och en stigande mortalitet.

"Våra resultat … [ger] starka bevis som visar att individer är villiga att sprida konspirationsteorier på sociala medier, inte bara för att förstärka befintliga övertygelser, utan också för att mobilisera andra mot hela det politiska systemet," skriver forskarna.

Denna forskning publicerades i Research and Politics .