Sår läker snabbare när man tror att det har gått längre tid

Livsstil / Psykologi och samhälle

2024-01-04 Det finns ett samband mellan tidsuppfattning och sårläkning enligt en ny sinne-kropp-studie från Harvards universitet.

Forskarna ville veta om tidsupplevelsen påverkade fysisk läkning. Därför skadades studiedeltagarnas hud av forskarna genom en kinesisk terapimetod som kallas för koppning för att sedan manipulera upplevd tidsåtgång.Studiedeltagarna trodde att forskarna vill studera "förhållandet mellan personlighet och läkning efter koppningsterapi."

Forskarnas reella antagande var från början att tidsuppfattningen skulle påverka hur snabbt hudskadorna läkte, utifrån en teori om att det finns en sinne-kropp-enhet, som läkare är alltmer medvetna om.

Därför har man i olika behandlingar använt sig av bland annat placeboeffekten som gör att patienter blir bättre efter att de har tagit falska läkemedel. Mindfulness används dessutom alltmer för att behandla kronisk smärta.

Sedan tidigare visste dessutom forskarna att huden var känslig för förväntningar. Patienter som fått garantier från läkarna efter allergitester på huden som skapade sår, läkte snabbare.

Tre tidkategorier användes i studien: Långsam tid (hälften så snabb som klocktid), normal tid (klocktid) och snabb tid (dubbelt så snabb som klocktid).

Klocktiden var 28 minuter för alla, men vissa deltagare fick reda på att klocktiden hade gått antingen dubbelt så snabbt eller dubbelt så långsamt.

Det visade sig att deltagarna läkte snabbare när de trodde att en längre tid hade gått.

De som tillhörde normaltidkategorin läkte mer jämfört med de som tillhörde långsam tidkategorin. De som tillhörde gruppen snabbtidkategorin läkte mer jämfört med de två andra grupperna.

“Dessa resultat stöder hypotesen att tidens inverkan på fysisk läkning direkt påverkas av ens psykologiska upplevelse av tid, oberoende av den faktiska förflutna tiden.” skriver forskarna.

Publikation i fulltext

Physical healing as a function of perceived time av Peter Aungle m fl, Scientific Reports