Tron på övernaturliga förmågor relativt utbredd i Sverige

Livsstil / Psykologi och samhälle

Fyra av tio i Sverige tror på övernaturliga förmågor.

Tron på övernaturliga förmågor relativt utbredd i Sverige

2023-05-13 En ny studie från Göteborgs universitet visar att många svenskar tror på paranormala förmågor.

I studien ingick 3750 personer, som fick frågan om paranormala förmågor. Cirka 49% av deltagarna svarade.

I studien fick slumpvis utvalda personer. De blev tillfrågade om de tror att de finns personer som kan förutspå framtiden med tarotkort och runor, samtal med döda, horoskop, som kunde minnas tidigare liv, som hade ett sjätte sinne (intuition) och om healers verkligen kunde bota sjukdomar.

Det visade sig att:

21%, dvs. en femtedel, tror att det finns personer som kan samtala med döda.
20% tror att det finns människor som kan minnas tidigare liv.
33%, dvs. var tredje person, tror att det finns människor med ett sjätte sinne
18 % tror att det finns människor som kan förutspå framtiden med tarotkort
14% tror på horoskop och healingförmåga.

Fyra av tio svenskar trodde därmed på en av de sex olika övernaturliga förmågorna.

44% av kvinnorna (dubbelt så många som männen) uppgav att de trodde att det fanns människor med paranormala förmågor.

30% av kvinnorna trodde att det finns personer som kan samtal med döda.

Förutom detta är det framför allt yngre personer, födda efter 1996 som tror på övernaturliga förmågor, jämfört med äldre.

Boende på landsbygden samt personer som tror på gud, är också mer benägna att tro på förmågorna.

Forskarna kunde dock inte finna något klart samband mellan utbildningsnivå och inkomst och tron på förmågorna.

Sverigedemokrater och liberaler var också mer benägna att svara på att förmågorna fanns.