Neurologi

Vetenskap / Neurologi

Kaffe förändrar hjärnans kemi

Koffein förändrar hjärnans kemi. Koffein blockerar funktionen hos en transmittorsubstans som associeras med sömn.

Ta hand om din hjärna

Din hjärna är din egen superdator som ger upphov till alla dina tankar, idéer, drömmar, visioner, och betyg i skolan. Det är viktigt att se till att den fungerar rätt.

Stockholms Brain Institute står framför en stor "utmaning"

Stockholms Brain Institute (SBI) är resultatet av ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet.

Hjärnröntgen omvandlar vad du tänker på till bilder

Forskarna har kommit ett steg närmare i utvecklingen av konsten att se vad du själv ser genom att avbilda dina tankar.

Ett implantat för varje problem: Hur neurovetenskapen hotar människan och samhället

Snart kan det vara dags att glömma bort ”gammaldags” terapi verkar det i alla fall som eftersom forskningen inom medicin, humanvetenskaper...

Neuroner kommunicerar med varandra på två sätt

I våra hjärnor finns miljarder neuroner eller nervceller. Hela tiden, försöker de komma i kontakt med varandra och skicka signaler till varandra.

Testostron leder till sämre inlevelseförmåga och brist på empati, visar ny studie

En ny studie visar att höga halter av testostron leder till bristande förmåga att känna inlevelse med andra och därmed skadar vår förmåga att känna empati.

Forskning visar att hjärnan kan se in i framtiden

Doktor Bem gjorde ett antal experiment som bevisade att hjärnan inte bara kan minnas det som redan hände, utan att hjärnan även kan förutse vad som kommer att ske i nästa stund.

Brujin-sekvensen, en ny metod för att avkoda hjärnan

Genom att kombinera avancerade matematiska metoder som oftast används av underrättelsetjänsten och ej av forskare, och kraften och mångsidigheten i fMRI, har en neurolog utvecklat ett nytt sätt för att studera hjärnans verksamhet.

Reglera hjärn implantat tekniken innan oetisk användning spårar ur

Redan år 1999 uppmärksammade Ellen M. McGee och Gerald Q. Maguire framstegen som ägde rum i en del av forskningen som avsåg olika typer av konstgjorda implantat, bland annat öron- och ögonimplantat.

Oetisk hjärnforskning på människor gällande hjärnteknik?

En forskarregim håller på att växa fram inom bio-, nano- och IT-forskning, uppenbarligen med vissa myndigheters goda minne, för att gynna svensk forskning...

Empati och våld använder samma hjärnstrukturer hävdar spanska forskare

Forskare från universitetet i Valencia har undersökt hjärnstrukturer som arbetar med empati - med andra ord, förmågan att sätta sig in i en annan persons situation - och gjort en vetenskaplig granskning av dem.

Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.

Hjärnan ser den ljusa sidan av varje situation

Oavsett om det handlar om pengar, kärlek eller hälsa, har våra hjärnor en tendens att se den positiva sidan av varje situation. Även när verkligheten är grym.

Neuroforskare om medvetande och fri vilja: En illusion som hjärnan skapar

Allt fler forskare tror att människan saknar en själ och att fri vilja, liksom föreställningen om att människan har ett medvetande, är en illusion, som hjärnverksamheten har producerat.

Katthjärnan blir modell för framtidens superdatorer

Vetenskapsmän tittar närmare in i katters hjärna i hopp om att kunna skapa framtidens superdatorer.

IBM kartlägger människohjärnan för att skapa avancerade chip

Forskare utför hjärnbarksimuleringar och kartlägger den mänskliga hjärnan för att skapa avancerade chip.

IBM:s datorhjärna simulering är nu lika komplicerad som en katts hjärna

IBM's Big Blue superdator är byggd för att simulera en mänsklig hjärna. IBM rapporterar nu att de har använt en superdator för att simulera en hjärna som överstiger en katts i komplexitet och omfattning, i nära realtid.

Armén utvecklar 'Syntetisk telepati'

Den amerikanska armén utvecklar teknologi som går under benämningen 'syntetisk telepati' som kommer att möjliggöra för oss att skicka skrivna eller röst meddelanden styrda av tanken allena.

IBM börjar konstruera en datorhjärna

IBM och forskare vid olika universitet kommer att simulera och emulera den mänskliga hjärnans förmåga för känsla, perception, handling, interaktion och kognition, och försöka uppnå dess låga strömförbrukning och kompakta storlek.

Vit materia viktigare än man trodde

När man pratar om hjärnan, brukar man ofta tala om grå materia eller grå substans. I processen glömmer man bort att tala om den vita substansen eller den vita materian i hjärnan.

Lögnare har mindre grå materia och mer vitmateria i hjärnan

Adrian Raine och Yaling Yang har funnit att personer som ljuger ofta, har mer vit materia och mindre grå materia i hjärnan jämfört med människor som inte ljuger lika mycket. Forskningsresultaten publicerades i Brittish Journal of Psychiatry år 2005.

De senaste slutsatserna rörande deja-vu upplevelser

Deja Vu, franskans "Redan sett", syftar på en upplevelse som tycks upprepa sig för en andra gång. En vanlig vetenskaplig förklaring till Deja Vu upplevelser har varit att det har att göra med hur ögats nerver skickar impulser till hjärnan.