Social isolering försämrar mentala förmågor, avslöjar forskning

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

Stor brittisk studie visar att vårt behov av sociala relationer är en bidragande faktor till exempelvis demens.

 

 

2022-06-20 En ny studie som publicerades nyligen i tidningen Neurologi, visar att social isolering påverkar hjärnstruktur och inlärningsförmåga, och medför en ökad risk för demens hos äldre.

Teorin om den sociala hjärnan går ut på att vi behöver sociala relationer för vi skall må bra. En känsla av tillhörighet leder till välbefinnande och ökad tillfredsställelse med livet. Naturligtvis bör social isolering leda till att hjärnan påverkas negativt.

Social isolering försämrar mentala förmågor, avslöjar forskning

Tidigare studier har bland annat kartlagt olika hjärnområden (i en studie med 700 deltagare) och man hittade ett samband mellan hjärnområden som hade med social interaktion att göra och kognition. Vad vi fokuserar på i omvärlden, vad vi uppmärksammar, minne, känslor, motivation, samt känsloreglering, har samband med hur vi har det socialt.

I denna nya studie ville man se hur social isolering påverkade hjärncellerna i de gråa områdena i hjärnans yttre lager. Data från 500 000 deltagare från den brittiska biobanken använder. Medelåldern var 57 år. Studien innefattade även hjärnröntgen from 32 000 deltagare.

Man klassade isolerade människor som de människor som bodde ensam, som hade sociala interaktioner mindre än en gång i månaden samt deltog i sociala aktivitet minde än en gång i veckan.

Studien visade att socialt isolerade människor hade sämre kognition, sämre minne, sämre reaktionstid, samt lägre gråsubstansvolym i den temporala regionen (bearbetar ljud, inblandad i minne), frontalloben (uppmärksamhet, planering, komplexa kognitiva uppgifter) och hippocampus (inlärning, minne, störs om man har Alzheimers sjukdom).

 

 

Forskarna hittade också en koppling mellan de lägre grå substansvolymerna och specifika genetiska processer som är involverade i Alzheimers sjukdom.

En uppföljning 12 år senare visade att de deltagare som var socialt isolerade men inte kände sig ensamma, hade en 26 procent ökad risk för demens.

Social isolering i sig kan leda till sämre kognitiva funktioner eftersom vi använder vissa hjärnområden för lite och detta leder till försämrade förmågor. Men social isolering kan också leda till kronisk stress som i sin tur har en stor inverkan på hjärna och fysisk hälsa.

När man bli äldre måste man hålla hjärnan aktiv på alla möjliga sätt genom att lära sig nya saker. På detta vis bygger man upp hjärnans så kallade kognitiva reserv som skyddar mot många hjärnsjukdomar såväl som ett antal psykiska störningar bland annat demens, schizofreni, depression, i synnerhet efter traumatisk hjärnskada. Kost och motion kan också spela en roll liksom olika slags behandlingar som redan är utvecklade samt på väg att utvecklas. Teknik kan också hjälpa såsom olika stödgrupper online.

Hur många vänner man behöver är ännu oklart. Utan några empiriska bevis anser man att man inte kan hantera fler än 150 ytliga relationer och runt 5 nära relationer. Mer forskning behövs. Att ta itu med ensamhet är ändå viktigt eftersom vi är sociala varelser.  

------

Ursprunglig version av denna artikel publicerades i The Conversation. (Creative Commons)

Journalreferens: Associations of Social Isolation and Loneliness With Later Dementia pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35676089/