Behandla sömnlöshet för bättre kognition senare i livet 

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

Människor som lider av sömnlöshet utvecklar oftare kognitiva problem under ålderdomen.

 

 

2022-05-25 Minnesproblem och andra kognitiva nedsättningar har inte endast med ålderdomen att göra. En ny studie visar att faktorer såsom sömnlöshet mitt i livet avgör hur frisk hjärnan är senare i livet.

De människor som inte kan sova utvecklar oftare kognitiva problem senare i livet (när man uppnått pensionsålder), enligt ny finsk studie med 3748 deltagare vars kognitiva funktion mättes mitt i livet och sedan följdes upp 15–17 år senare.

Behandla sömnlöshet för bättre kognition senare i livet

Med kognitiva problem menas problem med minnet, koncentrations- och inlärningsförmåga. Ju längre sömnlösheten varar mitt i livet desto värre blir dessa kognitiva nedsättningar senare i livet, men om sömnsvårigheterna lättar, kan man räkna med bra kognitiv funktion senare i livet.

"Våra resultat visade att sömnlöshetssymtom redan i arbetsför ålder kan öka risken för kognitiv nedgång i pensionsåldern" skriver studieförfattarna.

Bättre sömn i livet kan spara sjukvården pengar och många människor oönskade problem på grund av kognitiv nedsättning när man blivit äldre. Därför är det värt att försöka behandla sömnlösheten.

Forskare justerade i studien för andra hälsofaktorer som man vet har samband till kognitiv nedgång under ålderdomen såsom högt blodtryck, högt kolesterol, övervikt, diabetes, depression och låg fysisk aktivitet.

 

 

En nackdel med studien är enligt forskarna att studien baseras på självrapporterade subjektiva bedömningar och inte på några objektiva mätningar eller tester. Forskarna fick anta att deltagarna både var ärliga och medvetna om deras kognitiva tillstånd. Inte heller vet forskarna om deltagarna hade några som helst kognitiva problem i samband med de första frågorna mitt i livet som endast handlade om sömnlöshet. Endast i den andra uppföljningstesten frågade man om hur det står till med minnesfunktion, inlärnings- och koncentrationsförmåga.

Forskarna ser dock ett klart samband och kom till slutsatsen att sömnlöshet både har kortsiktiga och långsiktiga effekter på hjärnan.

Forskningen har publicerats i Journal of Aging and Health .