Serotoninsystemet i hjärnan är av betydelse för autism enligt ny studie

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

Genmodifierade neuroner kan hjälpa forskare att ansluta till hjärnimplantat

En visualisering av den genomsnittliga koncentrationen av serotonintransportör i hjärnan i gruppen med ASD, autismspektrumtillstånd (till vänster) och gruppen utan ASD (till höger). Grafik: Max Andersson

2020-09-13: En ny studie från Karolinska Institutet skapar nytt hopp om att i framtiden kunna utveckla läkemedel som lindrar symptomen hos personer med autism.

Personer med autismspektrumtillstånd (ASD) har en funktionsnedsättning som karakteriseras av svårigheter med kommunikation, sociala färdigheter och repetitiva beteenden.

Serotonin är en viktig signalsubstans i hjärnan som reglerar många av de processer som personer med ASD har problem med samt hjälper hjärnan utvecklas.

Utgångspunkten för studien har bland annat varit tidigare studier som visade att autister har förhöjda halter av serotonin i blodet samt lägre nivåer av ett protein som reglerar mängden serotonin i hjärnan, serotonintransportören 5-HTT.

I den nya studien har man jämfört skillnader i nivåerna av 5-HTT hos 15 personer med ASD och 15 kontrollpersoner utan ASD. Undersökningen gjordes med hjälp av PET hjärnavbildningsteknik.

Man har kunnat visa att personer med ASD har lägre 5-HTT koncentration ibland annat hjärnstammen, som förmedlar signaler mellan olika delar av hjärnan (storhjärnan, lillhjärnan), ryggmärgen och det perifera nervsystemet.

Man har också kunnat se sambanden mellan studiedeltagarnas resultat i socialkognitiva tester som är nedsatta vid ASD och 5-HTT nivåerna i olika hjärnområden.

Studien har publicerats i tidningen Molecular Psychiatry.

Källa/Läs mer:
Hjärnavbildning avslöjar skillnader i hjärnan vid autism, Karoliniska institutet

Journalreferens:
“Serotonin transporter availability in adults with autism – a positron emission tomography study”. Max Andersson, Ämma Tangen, Lars Farde, Sven Bölte, Christer Halldin, Jacqueline Borg, Johan Lundberg. Molecular Psychiatry, online 26 augusti 2020, doi: 10.1038/s41380-020-00868-3.