Psykopater och personer med frontal hjärnskada visar samma brist på empati

Vetenskap / Neurologi

ScienceDaily (25 januari 2011) - Folk som får diagnosen psykopati har svårt för att visa empati, precis som patienter som har drabbats av frontal skallskada.

Detta står klart i en ny studie från Haifas Universitet. "Våra resultat visar att människor som har psykopatiska symtom beter sig som om de lider frontala hjärnskador", säger doktor Simone Shamay-Tsoory, som har genomfört studien. 

Psykopati är en personlighetsstörning som kommer till uttryck genom extremt anti-socialt beteende och oftast går det ut på att avsiktigt skada andra människor, tillsammans med en brist på medkänsla och empati. 

Den vanligaste förklaringen är att psykopater saknar förmågan att förstå att även andra människor har känslor. Men eftersom psykopater agerar med stor finess när de avser att skada andra människor, tyder detta på att de faktiskt känner till de andras mentala kapacitet och använder denna kunskap för att orsaka dem skada. 

Tidigare forskning av Dr Shamay-Tsoory har undersökt personer med frontala skallskador, dvs. skador på delar av hjärnan som är ansvariga för den emotionella funktionen. Hon har visat att människor som lider den här typen av hjärnskador har svårt att visa empati. Eftersom samma brist på empati finns hos psykopater, ville hon se om det finns en likhet mellan dem. 

Studien gick ut på att jämföra hur två olika grupper svarade på olika frågor som ställdes av en dator: en grupp hade fått diagnosen psykopati och bestod av 17 medlemmar. Ingen av de led av några som helst skador som var kända. Den andra gruppen bestod av 25 medlemmar och alla i den här gruppen led av en frontallobskada. Frågorna rörde dels förmågan att känna igen känslor i andra och förmågan att känna empati med andra. I testen ingick även frågor som skulle visa på deras förmåga att förstå andra människors tankar. Det som grupperna hade gemensamt var svårigheten att visa empati. Två andra kontrollgrupper utan någon känd psykisk sjukdom eller hjärnskada visade däremot båda att de hade förmågan att känna empati med andra. 

”Eftersom psykopatiskt beteende liknar det beteende som personer med hjärnskada uppvisar, kan kanske de dra nytta av en liknande typer av behandling”, noterar doktor Shamay-Tsoory.