Stockholms Brain Institute står framför en stor "utmaning"

Vetenskap / Neurologi

Hjärnan är det mest komplexa objektet i Universum

Stockholms Brain Institute (SBI) är resultatet av ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet.

11 forskningsteamsamarbetar nationellt och internationellt med bland annat Astra Zeneca, IBM, OECD, COGMED, Neurosearch samt med offentlig sektor och olika högskolor i Sverige och utomlands.

Syftet är att  studera hjärnan utifrån kognition (tänkande), känslor, inlärning, minne samt hitta de faktorer som leder till att människor blir sjuka.  Forskarna hoppas att studierna av hjärnan ska leda till större förståelse om mekanismerna bakom en rad sjukdomar, bland annat ADHD, demens, Alzeimer och schizofreni.

Målet är att utveckla läkemedel, nya behandlingsmetoder, samt biomarkörer för diagnostik.

Stockholms Brain Institute har tillgång till den senaste tekniken inom avbildning av hjärnan och superdatorn Blue Gene som utvecklades av IBM kan hantera stora mängder av information. Tekniken gör det möjligt för forskarna att studera den levande människohjärnan och göra modeller för hjärnans arbetssätt och effekter av behandling.

SBI finansieras av VINNOVA och Vetenskapsrådet med samarbetspartners. Den totala budgeten för varje centrum blir ca 170 miljoner kronor under en 10 års period. Högst 100 miljoner kronor kommer från VINNOVA och Vetenskapsrådet.

"Den mänskliga hjärnan har omkring hundra miljarder hjärnceller och anses vara det mest komplexa objektet i Universum", skriver Hans Forsberg i en artikel på Vinnova.se.

Som alla vet, är hjärnan inte enbart ett objekt, utan mer än så. Hjärnan ger människan en personlighet och ett medvetande, gör människan mänsklig och bör hanteras med respekt och varsamhet.


Via
Vinnova.se


Relaterade artiklar:

IBM  kartlägger människohjärnan för att skapa avancerade chip.

IBM gör allt för att skapa datorhjärnan som tänker som en människohjärna.

IBM:s datorhjärna simulering är nu lika komplicerad som en katts hjärna.

Kattens hjärna är kartlagd.

IBM börjar konstruera en datorhjärna.

IBM tar sina första steg mot uppbyggnaden av en datorhjärna.

Armén utvecklar "Syntetisk telepati".

Arméfinansierad foskning ska avkoda människans tankar.