För mycket av det goda HDL kolesterolet är skadligt för minnet

Vetenskap Neurologi

2024-01-03 Studie visar ett samband mellan höga halter av det goda kolesterolet (HDL) i blodet och högre risk för demens. Denna risk ökar dessutom med åldern.

För mycket av det goda kolesterolet HDL skadligt för minnet

Det goda kolesterolet har en positiv effekt på hjärthälsan och skyddar mot inflammation. Detta har flera tidigare både svenska och utländska studier visat. Det goda kolesterolets roll har att göra med att hålla det onda kolesterolet i schack.

En ny studie har dock visat att det så kallade goda HDL-kolesterolet, också för med sig hälsorisker. En ny studie hittade ett samband mellan stora mängder HDL-kolesterol och en högre risk för demens hos äldre vuxna. För personer över 75 år, ökar denna risk med 42%.

I studien ingick 668 vuxna över 65 år från Australien och USA.

Nästan 15 procent av studiedeltagarna (2 709 personer) hade vad som ansågs vara höga HDL-kolesterolnivåer när studien startade, vilket är 80 mg/dL eller högre. En normal nivå av HDL-C i blodet anses vara 40–50 milligram per deciliter (eller mg/dL) för män och 50–60 mg/dL för kvinnor – ungefär 40–60 promille.

De som hade höga HDL-kolesterolnivåer hade en 27% högre risk för demens i genomsnitt. Denna demensrisk ökade dock med åldern.

Detta bevisar dock inte att kolesterolet orsakar ökningen av demens - bara att det finns bevis för ett samband. Sanbandet kvarstod efter justering för ålder, etnicitet, andra sjukdomar, kön och daglig motion, som förresten visar sig skydda mot demens.

"Medan vi vet att HDL-kolesterol är viktigt för kardiovaskulär hälsa, visar denna studie att vi behöver ytterligare forskning för att förstå rollen av mycket högt HDL-kolesterol för hjärnans hälsa. Det kan vara bra att överväga mycket höga HDL-kolesterolnivåer i prediktionsalgoritmer för demensrisk", säger epidemiolog Monira Hussain från Monash University.

 

Publikation

Forskningen har publicerats i Journal of Alzheimers Disease .